Skip to main content

На 27-и и 28-и септември 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе първа работна среща в рамките на международна инициатива за подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата Младежка гаранция от ромската младеж в България, Унгария и Румъния. По време на семинара бяха представени и дискутирани методология и индикатори за изследване на включването на ромски младежи в програмата „Гаранция за младежта“, както и стратегии за разпространение на резултатите и застъпничество на местно, национално и регионално ниво.

Мила Манчева, Директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието с представяне на дейността и опита на програмата. Лилия Драгоева, Сътрудник в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи основните цели и дейности в рамките на инициативата. Славянка Иванова, Старши изследовател от Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията предложи методология и индикатори за изследване на включването на ромски младежи в програмата „Гаранция за младежта“. Изследването предвижда събиране на съществуващи данни от статистическите институти и бюрата по труда в България, Румъния и Унгария и дълбочинно проучване с качествени методи в 30 населени места, в което ще бъдат включени гледните точки на основните местни заинтересовани страни. Петра Рескето от Будапещенския институт, Александра Тодерита от Румънски център за европейски политики и Алберт Мемети от Ромска инициатива за развитие на предприемачеството (Румъния) представиха силните страни и ресурсите на своите организации, които биха могли да бъдат използвани за осъществяване на инициативата, и очертаха основни предизвикателства при планирането и осъществяването на изследователските и застъпническите дейности на национално ниво в техните страни. Ганчо Илиев от Сдружение „Свят без граници“ представи основни идеи за осъществяване на застъпничество на местно ниво в България, като постави акцент върху включването на образователните институции и предлагането на квалификация и тип работа, които да са интересни и привлекателни за младите хора. 

Вторият ден на семинара беше открит от Лилия Драгоева, която представи приоритетите на предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз и възможностите за осъществяване на застъпнически дейности в рамките на обявените събития. Тя постави акцент върху необходимостта от съвместна работа с Постоянната ромска конференция в България за включване на интеграцията на ромите сред темите на председателството и участие в избрани събития за представяне на изводите и препоръките от предстоящото проучване. Като най-подходящи събития бяха идентифицирани свързаните с Дунавската стратегия, неформалният съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и въпроси на потребителите, както и срещата на мрежата на бюрата по труда. Александра Тодерита от Румънски център за европейски политики отбеляза, че повече възможности за застъпничество има в рамките на Румънското председателство през 2019 г., тъй като програмата още не е приета и биха могли да бъдат осъществени стъпки за включване на конкретни теми и събития в нея. Славянка Иванова представи концепция за интернет портал посветен на инициативи, свързани с интеграция на ромите, който да послужи за разпространение на резултатите от започнатата инициатива. Порталът ще бъде предназначен да представя новини, данни, резултати, препоръки от настоящата и от следващи възможни инициативи, свързани с интеграция на ромите, както и полезни връзки към страниците на работещи в областта организации.

По време на първата работна среща
Участниците в първата работна среща

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.