Skip to main content

Развитие на върховите енергийни технологии в Черно море: фокус върху офшорния вятър

Брюксел

На 31 март 2022 г. в Брюксел беше проведен семинар на тема развитие на офшорната вятърна енергия, организиран от Центъра за европейски политически изследвания (CEPS). Д-р Мария Трифонова и Мартин Владимиров представиха възможностите за сътрудничество в тази област в черноморския регион. Целта на семинара, озаглавен „Развитие на върховите енергийни технологии без граници: отключване на потенциала за вятърна енергия в Черно море“, е да се анализира огромният потенциал на страните от региона за производство на въглеродно неутрална енергия. Дискусията събра политици, водещи енергийни фирми, доставчици на енергийни услуги, разработчици на проекти, неправителствени организации и независими експерти. 

Мартин Владимиров подчерта важната роля на офшорната вятърна енергия за повишаването на сигурността на доставките в региона в контекста на руската агресия в Европа и за намаляването на прекомерната зависимост на Европа от вноса на руски изкопаеми горива. Д-р Трифонова разгледа възможностите и техническия потенциал за разработване на офшорни вятърни проекти в българската акватория на Черно море, както и за финансиране на съвместно изграждане на трансгранична инфраструктура и координирана модернизация на румънските и българските пристанища, особено чрез европейските финансови механизми за техническа помощ. Тя изтъкна, че навременното планиране и изпълнение на регионални офшорни проекти ще доведе до оптимално използване на веригите за доставки и формирането на местни технологични и развойно-изследователски клъстери, което ще подпомогне устойчивото икономическо развитие на черноморските общности. 

Центърът за изследване на демокрацията продължава да работи за трансфера на добри практики и експертен опит, почерпен от по-напредналите в областта на офшорната енергия пазари, като отчита местните условия и съществуващите в момента пречки пред изграждането на мащабни проекти в сектора.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.