Skip to main content

Работна среща: Противодействие на организираната престъпност в ЕС: обмяна на добри практики в изследванията и мониторинга

16:00

На 1 юли 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира работна среща, посветена на организираната престъпност и добрите европейски изследователски и мониторингови практики в тази област.

Във встъпителната си реч, д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, подчерта значението на сътрудничеството между България и Германия в борбата с организираната престъпност. Той приветства гостите – г-н Рейнхард Кройцер, Главен инспектор към Федералната криминална полиция на Германия, г-н Волфганг Вендел, консул в посолството на Германия, г-жа Урсула Тьотел, Главен инспектор към Федералната криминална полиция, г-н Армин Херфорд, офицер за свръзка към посолството на Германия и г-жа Илейн Бридж, Агенция за борба с тежката организирана престъпност (СОКА).

Г-жа Урсула Тьотел, Главен инспектор към Федералната криминална полиция на Германия наблегна на ролята на федералната полиция при анализирането и изготвянето на закони за борба с организираната престъпност. Тя подчерта, че главната цел на Федерална криминална полиция е да приложи иновативни изследователски методи в процеса на ограничаване на организираната престъпност. Г-жа Тьотел представи и един от текущите проекти на федералната полиция, който се състои в разработване на съвместни проекти и обмен на информация със страни от Югоизточна Европа. В края на презентацията г-жа Тьотел описа помоща, която федералната полиция оказва на жертвите на трафика на хора.

Г-н Николай Тагаров, старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията, представи настоящо проучване на Центъра, което анализира връзката между корупцията и организираната престъпност в 27-те страни-членки на ЕС. Г-н Тагаров спомена предишния опит на Центъра за изследване на демокрацията в изследването на организираната престъпност. Като пример той посочи Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа (SELDI), която обединява водещи неправителствени организации, представители на правителствени институции и експерти от страните от Югоизточна Европа с цел изграждане на публично-частна коалиция за правно развитие в тези страни. Той поясни индиректната връзка между нивото на корупция и БВП – колкото по-нисък е процентът на БВП, толкова по-висока е корупцията.

Д-р Емил Ценков, старши експерт към Центъра за изследване на демокрацията, представи проект на тема „Търговията с антики”. Той наблегна на важността на темата от гледна точка на политиката. Пазарът на антики е строго структуриран и се състои от вътрешни пазари и международни нелегални търговски канали. В момента в България количеството намерени антики от римски, елински и тракийски времена е най-голямото в Европа. Това прави проблема твърде значим. Поради лични интереси или незаинтересуваност този проблем не се обсъжда от политиците, а и не съществуват установени закони, които да се опитат да ограничат контрабандата на антики.

Г-н Тихомир Безлов, старши експерт в Центъра за изследване на демокрацията, говори за произхода и структурата на организираната престъпност в България. Той сравни и разграничи организираната престъпност в България и в Русия. Той определи три типа престъпници в българската организирана престъпност – подземни предприемачи (играчи), олигарси и силови предприемачи. За да подчертае важността на темата за България, г-н Безлов посочи, че нивата на организираната престъпност в България са същите, каквито са в Русия, Украйна и Нигерия – страни с много по-голямо население.

Модераторът на събитието, г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията, обобщи главните заключения и подчерта важността на международното сътрудничество между неправителствения сектор и държавните институции в борбата с престъпността.

От ляво на дясно: г-н Армин Херфорд, г-н Волфганг Вендел, г-н Рейнхард Кройцер, г-жа Урсула Тьотел и д-р Огнян Шентов
Г-жа Урсула Тьотел, Главен инспектор към Федералната криминална полиция на Германия
Г-н Николай Тагаров, старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията
Участниците в събитието
От ляво на дясно: Г-н Тихомир Безлов, старши експерт в Центъра за изследване на демокрацията и д-р Емил Ценков, старши експерт към Центъра за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.