Skip to main content

На 22 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публично представяне на Портала за права, равенство и многообразие RED. В събитието участваха представители на държавните институции, ангажирани в противодействието на расизма и дискриминацията в България, както и изследователи и експерти от неправителствени организации.

Г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието, като във встъпителните си думи подчерта, че Порталът е първата по рода си инициатива, която дава максимално актуална информация в реално време и цели да документира случаи и тенденции, свързани с расизма, ксенофобията и дискриминацията и мерките за тяхното противодействие в отделните участващи страни.

Г-жа Мария Дойчинова, сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, направи кратко представяне на Портала RED, стартирал официално на 19 март 2012 г. Той се поддържа от Мрежата за права, равенство и многообразие, независима изследователска мрежа от 17 научноизследователски и граждански организации в 17 държави-членки на ЕС, която има за задача да идентифицира и да противодейства на стереотипите, които пораждат расистките и дискриминационни нагласи, реч, действия и инциденти на насилие. Мрежата се координира от гръцкия Институт за права, равенство и многообразие i-RED, а представител за България е Центърът за изследване на демокрацията. Порталът RED е конструиран под формата на виртуална карта на Европа и представлява лесен за употреба инструмент, съдействащ за обогатяване на научните изследвания и политиките за противодействие на расизма и ксенофобията чрез осигуряване на възможност за навременно и ефективно отчитане на състоянието в тези сфери на национално и европейско равнище.

Порталът включва два основни компонента – Система за ранно предупреждение и Атлас на расизма и дискриминацията. Системата за ранно предупреждение (Early Warning System) представлява карта, по която се отчитат в реално време расистки инциденти, сигнали, ситуации и престъпления от омраза, политики и положителни инициативи за противодействие на расизма, ксенофобията и дискриминацията, както и отделни казуси, предлагащи по-обхватно разбиране на ситуациите в техния контекст. Атласът на расизма, дискриминацията и равенството е съвкупност от специално разработени индикатори за политиките, законодателството и практиката, както и ключови показатели за статистически и демографски данни за всяка от държавите. Атласът се актуализира в реално време и предоставя данни за всяка година в ключови области като правоприлагане, правосъдие, анти-расистки политики и организации, заетост, жилищни условия и сегрегация, образование, здравеопазване и социално подпомагане, обществен живот, спорт, култура, медии и др. Порталът има и допълнителни приложения, като библиотека, речник на расистките стереотипи по държави, новини и събития.

При последвалата дискусия в отговор на въпроси на участници бе изяснено, че Порталът е дългосрочна инициатива, която разчита на всички работещи в областта за захранване с навременна и разнообразна информация според подробно разработени критерии и становището на специалния Експертен съвет. Използват се публично достъпни, предоставени от държавните институции данни, с произтичащите от това трудности, както и докладите на авторитетни организации на национално и международно равнище. Към момента Мрежата, поддържаща Портала, включва партньори от 17 страни – членки на ЕС, и е отворена за развитие, за да може да се покрият и останалите държави от Съюза. Онлайн инструментът предлага различни критерии за търсене и систематизация на включената в него информация и така може да бъде полезен както на държавни институции и НПО, така и на юристи, занимаващи се със случаи на расизъм и дискриминация, а и на самите пострадали от подобни инциденти.

Откриването на събитието
Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
Мария Дойчинова, сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
Представянето на Портала
По време на дискусията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.