Skip to main content

Първо заседание на работната група за изработване на нормативната уредба за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в съдебната система

16:00

С решение № 771 на Министерския съвет от 6 ноември 2003 г. беше създадена междуведомствена експертна група, която да изработи нормативната уредба за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в съдебната система. В работната група са включени експерти от Министерския съвет, Комисията за регулиране на съобщенията и министерствата на правосъдието, на вътрешните работи и на отбраната и представители на органите на съдебната власт. С оглед на опита и активния принос на Центъра за изследване на демокрацията при разработването на Закона за електронния документ и електронния подпис за участие в групата беше поканена и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра.

На 10 март 2004 г. се състоя първото заседание на работната група, на което бе взето решение да се изготви концепция за необходимите законодателни мерки за уреждане приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в съдебната система съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис, която да бъде обсъдена на следващото заседание.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.