Skip to main content

Първо четене на измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

11:00

На 12 февруари 2016 г. беше внесен за разглеждане в пленарна зала и приет на първо четене от Народното събрание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Законопроектът беше разгледан като извънредна точка на дневния ред. Народните представители одобриха с мнозинство предложените промени, свързани с прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища по седалището на организации към Агенцията по вписванията. Основните промени в законопроекта предвиждат още въвеждане на улеснена процедура за регистриране на неправителствените организации. Ако предложените промени влязат в сила, гражданските организации вече ще могат да се създават с акта на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Процедурата по вписване и обявяване на промени е подробно регламентирана в проектозакона.

Снимка: Pixabay

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.