Skip to main content

На 11 ноември 1998 г. в резиденция "Бояна" в София Коалиция 2000 проведе първия си Обществено-политически форум, който събра на едно място повече от 150 представители на правителствени и неправителствени организации, парламентаристи, висши държавни служители, редактори на медии и чуждестранни гости. "Днешният форум е един етап, от една страна, от процеса на обществено осъзнаване на необходимостта от антикорупционна политика, докато от друга страна, той е един етап от самата вътрешна структура и логика на инициативата Коалиция 2000," каза в обръщението си към участниците във форума Д-р Огнян Шентов, Директор на Центъра за изследване на демокрацията.

Според Д-р Шентов процесът Коалиция 2000 съдържа две основни характеристики. Първата е, че Коалиция 2000 може да служи като модел за взаимодействие между организациите на гражданското общество и държавните институции в сферата на разработване и осъществяване на антикорупционна политика. Втората основна характеристика на Коалиция 2000, е че тя предлага системен и широкообхватен подход към процеса на разработване и осъществяване на антикорупционна политика, който няма аналог в другите страни в преход. Според г-н Джон Тенънт, Директор на Мисията в София на Американската агенция за международно развитие, "Коалиция 2000 наистина е уникална и … поставя България начело на страните, които се борят с корупцията."

Обществено-политическият форум утвърди разработения от Коалиция 2000 План за действие срещу корупцията под надслов "Чисто бъдеще". Планът има шест основни на действие: създаване на институционално-правна среда за овладяване на корупцията; реформа на съдебната система; ограничаване на корупцията в стопанската сфера; засилване на гражданския контрол в борбата срещу корупцията; промяна на обществените представи за корупцията и международно сътрудничество.

Според г-жа Свилена Симеонова, началник отдел "Административно-правен" в ГУ "Държавен и финансов контрол" в Министерството на финансите и координатор на работна група в рамките на Коалиция 2000, новата институционално-правна рамка, предлагана от Коалиция 2000, съдържа четири основни аспекта: реформа в публичната администрация, създаване на нови институции с контролни функции и усъвършенстване на работата на вече съществуващите институции с такива функции, развитие на системата за държавни и общински поръчки и реформа в партийно-политическата сфера. По отношение на първия аспект, реформата ще се основава преди всичко на новите закони за администрация и за държавния служител. По втория аспект, Планът за действие предлага разширяване на правомощията на Сметната палата и въвеждането на институцията на омбудсмана в българското законодателство. По третия аспект, подобряването на системата за държавни и общински поръчки ще стане възможно с приемането на нов закон за обществените поръчки. По четвъртия аспект, предложението на Коалиция 2000 е партиите да се финансират само от държавата, без възможност за финансови инжекции от частни лица.

"Реформата в съдебната система има четири основни аспекта. Първият е законодателна реформа. Вторият е реформа в организацията на работа в съдебната система. Третият е подобряване на кадровия подбор и професионално усъвършенстване на работещите в съдебната система. Четвъртият се състои в приемане на мерки за разкриване на корупцията сред работещите в съдебната система," разясни пред участниците в Обществено-политическия форум на Коалиция 2000 г-жа Нели Куцкова, Председател на Софийския окръжен съд и член на Съвета за координация на Коалиция 2000.

Ограничаването на корупцията в стопанската сфера ще бъде постигнато чрез намаляване на броя на лицензионните и разрешителни режими, чрез повишаване ефективността на арбитражното производство и чрез подобряване на прозрачността и отчетността в приватизационния процес, съобщи г-н Димитър Бъчваров, Началник отдел "Структурна реформа" в Министерския съвет и член на Съвета за координация на Коалиция 2000.

Засилването на гражданския контрол в борбата срещу корупцията ще бъде постигнато чрез ангажиране на професионалните обединения и медиите в антикорупционна кампания. "Самото присъствие на неправителствени организации и медии означава постоянна прозрачност при вземането на решения и постоянен компонент на граждански контрол" върху този процес, смята г-н Евгений Дайнов, Директор на Центъра за социални практики и член на Съвета за координация на Коалиция 2000.

Промяната на обществените представи за корупцията ще бъде постигната чрез антикорупционна информационно-образователна кампания "Чисто бъдеще", чрез разяснителна дейност за правата на гражданите и задълженията на администрацията, както и чрез антикорупционна програма в системата на държавното образование, поясни г-н Емил Георгиев, координатор на Коалиция 2000.

Планът за действие срещу корупцията на Коалиция 2000 предвижда сътрудничество с международни правителствени организации като Съвета на Европа и Европейската комисия (разработили Плана "Октопод" за подпомагане на икономиките в преход в борбата им срещу организираната престъпност и корупцията), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Агенцията за международно развитие на САЩ и Програмата за развитие на ООН, както и с неправителствени организации като Transparency International и нейния клон в България "Прозрачност без граници", поясни г-н Бойко Тодоров, Директор на Информационния център на Съвета на Европа в София и член на Съвета за координация на Коалиция 2000.

Коалиция 2000 ползва опита в борбата с корупцията и на международни финансови институции като Световната банка и Международния валутен фонд. Въпреки това по думите на г-жа Ейвис Боулън, посланик на САЩ в България, Коалиция 2000 си остава българска инициатива.

"Искам да поздравя Коалиция 2000 за този чудесен План за действие," каза в посланието си към Обществено-политическия форум на Коалиция 2000 г-н Антонио Виджиланте, Координатор на ООН за България. Ако планът "Чисто бъдеще" бъде реализиран, това ще бъде от голяма полза както за ръководството на държавата, така и за икономиката на страната, смята г-н Виджиланте.

Според постоянния представител на Световната банка в България, г-н Томас О'Брайън, "много от предложенията и идеите включени в плана [за действие срещу корупцията] на Коалиция 2000 са сред най-авангардните в световната практика." Световната банка проучва възможностите за подпомагане на правителството и на неговите партньори от неправителствения сектор в борбата срещу корупцията, подчерта г-н О'Брайън пред участниците в Обществено-политическия форум на Коалиция 2000.

Основното предизвикателство пред Коалиция 2000 за да бъде докрай успешна тази инициатива според г-н Джон Тенънт е да спечели на своя страна институциите в борбата си срещу корупцията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.