Skip to main content

Противодействие на методите на Кремъл за завладяване на медиите в Югоизточна Европа

13:00
Sofia, Bulgaria

Държавите в продължаващ демократичен преход от Югоизточна Европа представляват един от най-уязвимите региони на европейския континент. Авторитарни сили често се възползват от съществуващите вътрешни управленчески дефицити, за да подкопаят  евроатлантическа интеграция на балканските страни, както и демократичното им развитие. Способността на Русия да упражнява зловредно медийно влияние е важен компонент от набора ѝ от мерки за упражняване на влияние на Балканите. На 14 ноември 2019 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Противодействие на методите на Кремъл за завладяване на медиите в Югоизточна Европа“ с цел да постави тези належащи предизвикателства във фокуса на експертни обсъждания.

Дискусиите откроиха няколко ключови акцента по отношение на опасни тенденции, които компрометират медийната свобода. Беше подчертано, че контролираните медии, заедно с корупцията в административната и правосъдна система, представляват основен катализатор за овладяването на държавните институции. Д-р Майкъл Карпентър, старши директор в Центъра за дипломация и глобална политика „Пен Байдън“ констатира, че най-съществените геополитически и цивилизационни характеристики на 21 век се базират на конфликта между олигархичния авторитаризъм и либералната демокрация. Олигархизацията на политиката, където натрупването на активи и ресурси се конвертира в медийно влияние, е най-вече вътрешнополитически процес, от който Русия  се възползва. Г-н Брайън Дженкинс, старши съветник на президента на Корпорация „Ранд“, обясни, че увеличаващото се разделение и фрагментация в обществото допълнително засилват податливостта към пропаганда и дезинформация. Следователно, хибридната война не е само набор от опасни технологии, а значителна сила за манипулиране на възприятията.

В последвалата дискусия бяха направени изводи относно връзката между завладяването на държавата и зловредното влияние върху медийната среда в държавите от Югоизточна Европа. Беше подчертано, че задълбочен сравнителен анализ на завладените медии в региона трябва да вземе под внимание степента и обсега на руските похвати за медийно влияние, като същевременно поставя руската пропаганда и дезинформация в контекста на целите и стратегиите на други авторитарни държави – най-вече засилващото се медийно влияние на Китай на Балканите. Медийни експерти от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна Гора, Северна Македония и Сърбия, представиха данни и заключения за финансовите и икономически инструменти и наративи, с които Кремъл си служи в балканските страни.

 

По време на кръглата маса „Противодействие на методите на Кремъл за завладяване на медиите в Югоизточна Европа“, София, 14 ноември 2019 г.
Д-р Майкъл Карпентър, старши директор в Центъра за дипломация и глобална политика „Пен Байдън“
Брайън Дженкинс, старши съветник на президента на Корпорация „Ранд“
Д-р Румена Филипова, научен сътрудник, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
Лавдрим Лита, експерт, Албански център за икономически изследвания

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.