Skip to main content

Противодействие на химически, биологични, радиационни и ядрени заплахи

09:30
Онлайн
Участници

Съвременните химически, биологични, радиационни и ядрени (ХБРЯ) заплахи са широкоспектърни, което може да затрудни тяхното предвиждане и противодейтсвие. Пример за това е употребата на радиоактивни и отровни химически вещества, включително полоний-210 (използван при отравянето на Александър Литвиненко през 2006 г.), VX (използван при отравянето на Ким Чем-нам през 2017 г.), и Новичок (изпозлван при отравянето на Сергей Скрипал и при това на Алексей Навални през 2020 г.). Ефективното противодействие на подобни заплахи изисква цялостен подход за управлението на химическите, биологичните, радиационните и ядрените рискове без значение от това как са причинени, т.е. дали възникват в резултат на естествено явление, или в следствие на авария, или злоупотреба.

На 20 октомври 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар на тема „Превенция на химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи“, в който взеха участие представители на правораздаващите органи, специализираните звена за национална сигурност и гражданското общество, включително академичната общност. Събитието предостави платформа за разглеждане на възможни подходи и мерки за ефективното управление на ХБРЯ рискове за сигурността.

На 23 ноември 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с партньори от Германия, Гърция и Испания организираха международна конфереция на тема „Противодействив на злоупотребата с ХБРЯ материали и свързаната с тях информация“. held an international conference on Countering the misuse of CBRN materials and related information. Целта на конференцията бе да насърчи диалога относно възникващите химически, биологични, радиационни и ядрени заплахи и да спомогне  обмяната на опит и добри практики за подобряване на готовността за реагиране в случай на умишлено причинени ХБРЯ инциденти. Повече информация за конфренцията е достъпна тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.