Skip to main content

Ниското доверие на българските граждани в полицията има пряко отражение върху нивото на съобщаване на инциденти от жертвите на престъпления. В същото време ниските нива на съобщаване създават системен проблем, тъй като възпрепятстват ефективното разследване и правораздаване, което повишава риска от нарастване на конвенционалните престъпления.

На 15 декември 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията представи доклад с препоръки на тема „Битова престъпност и доверие в полицията“. В събитието участваха зам.-главният секретар на МВР, гл. ком. Стоян Темелакиев, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“, гл. ком. Станимир Станев, и Главният прокурор на Република България Иван Гешев.

Според експертите от Центъра основните предизвикателства за институциите по отношение на регистрацията на престъпления са свързани с липсата на обратна връзка за хода на разследването, липсата на отчетност и прозрачност от местните структури на МВР и недостатъчно мерки за насърчаване на гражданите да съобщават за престъпления.

Акцентът в представянето беше поставен върху предложенията на експертите от Центъра, свързани с подобряване на средата на сигурност и междуинституционалното сътрудничество, механизмите за превенция на престъпността и постигането на позитивна промяна в нагласите на гражданите.


 

 

www.activecitizensfund.bg

Това събитие е проведено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, и представя гледната точка на участниците, които единствени носят отговорност за своите изказвания. Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България не отговарят за начина, по който може да бъде използвана представената по време на събитието информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.