Skip to main content

Обвиняемите и подсъдимите лица са в особено правно положение – от една страна, те разполагат с редица правни средства за защита и доказване на своята невиновност, от друга, законодателят позволява правомерно ограничаване на техните права, въпреки неустановената им все още вина. Социалните последици от участието им в наказателния процес често са предпоставка за нарушаване на основните им права, особено когато производството им е предмет на обществен интерес.

На 24 март 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията представи поредица изследвания в областта на защитата правата на обвиняемите на конференция на тема „Презумпцията за невиновност и правата на обвиняемите и подсъдимите в наказателния процес“. В събитието участваха експерти от Центъра и водещи юристи с богат опит в сферата на наказателното правораздаване. 

В първата част на събитието аудиторията се запозна с чести случаи на нарушения на основните права на обвиняемите и подсъдимите лица в различни държави във връзка с медийното отразяване на наказателни дела, а експертите от Центъра и лекторите имаха възможност да дадат своите препоръки как тези нарушения биха могли да бъдат избегнати. Втората част бе посветена на подробен теоретичен и практичен анализ на мерките за неотклонение, които се налагат на обвиняемите и подсъдимите лица, и на възможните реформи с цел гарантиране достойнството на лицата, на които се налагат. 

По време на конференцията „Презумпцията за невиновност и правата на обвиняемите и подсъдимите в наказателния процес“, 24 март 2022 г.
Димитър Марков, директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията
Илиана Бойчева, анализатор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията
Ася Манджукова-Стоянова, адвокат, Адвокатско дружество “Манджукова, Шопов, Петров”
Ина Лулчева, адвокат, Адвокатското дружество Доковска, Атанасов и съдружници, изаместник-председател на Висшия адвокатски съвет

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.