Skip to main content

На 28 април 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе уебинар, в рамките на който бяха разгледани социалните въздействията на радикализацията и предизвикателства и добри практики при прилагането на Европейската заповед за разследване и Еврпейската заповед за арест. Уебинарът е част от международната инициатива „Оценка на въздействията и прилагането на мерките за превенция спрямо Директивите и Рамковите решения на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие“ (PRE-RIGHTS), която има за цел да подпомогне съдебното сътрудничество и да насърчи взаимодействието между различните заинтересовани страни за противодействие на престъпността. Сред участниците в уебинара бяха представители на правоприлагащите и правораздаващите органи, служители в корекцонните служби и екперти от неправителствения сектор.


 

С финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.