Skip to main content

Превенция на насилствен екстремизъм и радикализация: Индикатори за добро управление

12:00

В Европа се наблюдават все по-изявени процеси на поларизация. Сред факторите, допринасящи за тези тенденции, са финансови кризи и политическа нестабилност, културна политика и политика на идентичността, злоупотребяване с наличието на кризи от страна на политици, значително нарастване на неправомерни форми на медии. Поларизация се случва паралелно с политика на строги икономии и засилена заплаха от международен тероризъм на религиозна и идеологическа основа (например ислямски фундаментализъм, върховенство на белите). В отговор на това предизвикателство заинтересовани страни с влияние върху разработването на политики в най-различни сфери (включително сигурност, образование, социална сигурност, медии) се стремят да адресират причините за поларизация, предотвратят насилствената радикализация и екстремизъм и подобрят управлението на културното и религиозното разнообразие. 

На 23 септември 2020 г. онлайн семинарът „Превенция на насилствен екстремизъм и радикализация: Индикатори за добро управление“ събра водещи международни експерти, за да разшифроват сложните въпроси, свързани с тези теми. Иновативен пакет от инструменти - Индикаторите за управление на взаимоотношенията държава-религия, създадени от Центъра за управление на демокрацията, бе представен от д-р Лилия Якова, Директор на Социологическата програма в Центъра, и Росица Джекова, Директор на Програма „Сигурност“. Индикаторите целят да трансформират комплексно академично познание в опростен модел за проследяване на тенденции и промени по отношение на динамиката държава-религия, администрирането на религиозното разнообразие, насилствената радикализация и способи за справяне с нея. Бяха представени също сравнителни заключения, изведени в резултат от прилагането на индикаторите в конкретните случаи на над 20 държави. 

Събитието се модерира от проф. Анна Триандафилиду, Председател на Катедрата по миграция и интеграция на Университета Райърсън. Като панелисти взеха участие представители на структури на Европейския съюз, разработващи политики, както и на академичната общност и гражданското общество: проф. Пол Тейлър и д-р Шерил Прентис от Университета на Ланкастър, Мориц Конради и Естър Караскони, Програмни директори в Европейския форум за градска сигурност, Рик Колсет, Почетен професор по международни отношения в Гентския университет, Матю Орси служител в Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия и Мартен ван де Донк, Счетоводен мениджър в Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията. 

По време на онлайн семинара бяха представени и други два новосъздадени инструмента – набор от индикатори за социална поларизация и радикализация, разработен Университета на Ланкастър, както и инструмент, създаден от Европейския форум за градска сигурност, подкрепящ усилията на местни власти за преодоляване на поларизацията и засилване на социалната сплотеност. В рамките на дискусията бяха разгледани силните страни и потенциалния принос на тези три комплекта индикатори, както и техните ограничения. Участниците бяха единодушни, че трансформирането на комплексни социални контексти в опростени модели, позволяващи количествено определяне, е предизвикателно начинание. Засегнат бе и въпросът по какъв начин подобни индикатори могат да информират създаването на политики, особено на ниво Европейски съюз.  

С финансовата подкрепа на програма Хоризонт 2020 на ЕС по договор 770640

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.