Skip to main content

Превантивни мерки и трансгранично съдебно и полицейско сътрудничество в наказателното правосъдие

София

Осигуряването на ефективни гаранции за процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица е ключов елемент от трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество. Постигането на баланс между основните права и съображенията за сигурност в наказателното правосъдие е сложен процес, който изисква взаимодействие между множество компетентни органи с различни правомощия и приоритети. Разработването на хармонизирани подходи за подпомагане на трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество допринася за идентифицирането и обмяната на добри практики относно прилагането на релевантните стандарти за основните права.

На 7 юли 2022 г., Центърът за изследване на демокрацията проведе международна конференция с фокус върху предизвикателствата за обезпечаването на основните права при изпълнението на европейските инструменти, базирани на принципа на взаимно признаване в наказателното правосъдие. В конференцията взеха участие представители на правоприлагащите и правораздавателните органи и академичните среди. Сред лекторите по време на конференцията бяха водещи изследователи и експерти от България, Италия и Холандия.

Международната конференция „Превантивни мерки и трансгранично съдебно и полицейско сътрудничество в наказателното правосъдие“, София, 7 юли 2022 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.