Skip to main content

Политиките за нисковъглероден преход на българската енергетика

11:00

България ще трябва да трансформира енергетиката си през следващото десетилетие, като постепенно преустанови производството на електроенергия от въглища и засили инвестициите във ВЕИ. Целите на страната за дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление не са достатъчно амбициозни. Стратегията за насърчаване на ВЕИ технологии трябва да се промени заедно с преразглеждането на Интегрирания план за енергетика и климат през 2023 г. и осъвременяването на работния документ за Дългосрочната стратегия за декарбонизация до средата на 2022 г.

Това са част от основните заключения, обобщени от Центъра за изследване на демокрацията в анализ, който представя различни сценарии за технологични и политически иновации за енергиен преход на Югоизточна Европа (ЮИЕ), разработени заедно с водещи европейски енергийни институти. Анализът беше представен по време на кръгла маса на 28 април 2022 г., организирана съвместно с Фондация „Фридрих Еберт“. 

В дискусията, освен експерти от Центъра за изследване на демокрацията, се включиха още Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите, Ивайло Мирчев, заместник-председател на Комисията по енергетика към Народното събрание, Славчо Нейков, председател на УС, Институт за енергиен мениджмънт, и Станислав Андреев, управител на консултантската компания „ЕнЕфект Консулт“.

(Л-Д): Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията, Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите, Мария Петрова, проектен координатор, Фондация „Фридрих Еберт“ България, и Ивайло Мирчев, заместник-председател, Комисия по енергетика, Народно събрание
(Л-Д): Мартин Владимиров, директор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията, Костанца Рангелова, старши анализатор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията, и Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията
Костанца Рангелова, старши анализатор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията, Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията, и Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите
Мария Петрова, проектен координатор, Фондация „Фридрих Еберт“ България, Ивайло Мирчев, заместник-председател, Комисия по енергетика, Народно събрание, и Станислав Андреев, управител, „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД
(Л-Д): Славчо Нейков, председател на УС, Институт за енергиен мениджмънт, Мартин Владимиров, директор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията, и Костанца Рангелова, старши анализатор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.