Skip to main content

Темата за разпространението на ектремистки послания в интернет е все по-актуална. Познаването на факторите, които влияят на процеса на радикализация, е основна предпоставка за разработването на балансирани подходи за противодействие на насилствения екстремизъм в съотвествие с установените стандарти за основните права. 

На 24 ноември 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията организира онлайн обучение, в рамките на което бяха представени иновативни подходи за превенция на радикализацията и тероризма чрез засилване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни на национално ниво. Сред участниците в обучението бяха експерти и представители на правоприлагащите и правораздаващите органи и академичната общност.


 

Обучението е финансирано по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз. Съдържанието на обучението представя гледната точка на лекторите и участниците, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана представената информация. 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.