Skip to main content

Официален старт на Хартата за многообразието в България

Хартата за многообразието в България е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) за насърчаване на политиките за многообразие на работното място.  На церемония на 18 септември 2020 г. с участието на представители на български и европейски институции, ангажирани компании и неправителствения сектор, Хартата бе официално обявена.

Сред гостите  на събитието бяха министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, заместник-омбудсманът Елена Чернева, Димитър Марков, директор на Правната програма на Центъра, Левон Хампарцумян, председател на БФБЛ, и мениджърите на компаниите учредители – Астра Зенека, Аларик, Джапан Табако Интернешънъл, Екофарм, М3 Комюникейшънс Груп, Сименс, Хюлет Пакард Ентърпрайз, управлявана от Селектиум, ЧЕЗ, Шел и Юник Естейтс.

„Многообразието е ключът към иновациите и креативността, както и към по-високия икономически растеж, защото всеки може да даде своя принос към обществото със своите таланти и възможности. Компаниите в България могат да бъдат истински лидери на обществено мнение, които ясно да заявят, че е важно и в нашата страна да спазваме принципите за равнопоставеност, недискриминация и многообразие“, каза министър Сачева. По думите на заместник-омбудсмана Елена Чернева документът е важен и навременен за България и усилията на всички заинтересовани страни да се противопоставят на предразсъдъците и стереотипите.

Яна Кукуцкова, координатор на европейската платформа на Хартите за многообразието в Европейската комисия, се включи в събитието от Брюксел и обяви, че България е приета за член на международната мрежа, която обединява общо 25 страни от ЕС, възприели подобен национален документ. Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията подчерта, че предстои най-важното – популяризирането на Хартата и припознаването ѝ от работодателите като ефективен инструмент за стимулиране на многообразието и приобщаването.

„Като общност на отговорния бизнес БФБЛ е сред двигателите на българската Харта за многообразието. Включването на хора с различни способности и от всички социални групи създава добавена стойност за бизнеса, като пряко способства успешното му развитие в дългoсрочен план и има принос за подобряване на цялостния обществен климат. Хартата е важна стъпка в утвърждаването на този печеливш подход“, каза Левон Хампарцумян, председател на БФБЛ. „Ползите от различията са особено видими в днешната глобална конкурентна среда и в настоящата кризисна ситуация, която изисква адаптивност, изобретателност и устойчивост“, добави заместник-председателят на Форума Ираван Хира.  

В събитието участваха още управителите на първите 10 компании, подписали Хартата – Астра Зенека, Аларик, Джапан Табако Интернешънъл, Екофарм, М3 Комюникейшънс Груп, Сименс, Хюлет Пакард Ентърпрайз, управлявана от Селектиум, ЧЕЗ, Шел и Юник Естейтс, които споделиха своите мотиви да се включат в инициативата от самото ѝ начало и така да работят за толерантно и приобщаващо общество.

Учредителите получиха своите сертификати за членство и изпратиха силно послание към бизнес общността за важността на различията като фактор за креативността, растежа и продуктивността и стимул за служителите да усъвършенстват своите знания, талант и умения.

Хартата е доброволен и публичен ангажимент на компания или организация с цел създаване и прилагане на проактивна политика за управление на многообразието и равенство във възможностите независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, вероизповеданието или етническата принадлежност.   

Членството в Хартата е отворено за търговски компании, институции и граждански организации в потвърждение на поетата отговорност да ценят и насърчават многообразието в своите екипи. Чрез онлайн платформата на инициативата те могат да се информират за най-новите тенденции и идеи, свързани с многообразието в корпоративна среда, както и да ползват опита на техните колеги от други компании, включително на европейско ниво. Повече информация ще намерите на сайта www.diverse-bg.eu.

Управителите на първите 10 компании, подписали Хартата – Астра Зенека, Аларик, Джапан Табако Интернешънъл, Екофарм, М3 Комюникейшънс Груп, Сименс, Хюлет Пакард Ентърпрайз, управлявана от Селектиум, ЧЕЗ, Шел и Юник Естейтс
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика
Левон Хампарцумян, председател на БФБЛ
Димитър Марков, директор на Правната програма, Център за изследване на демокрацията
Елена Чернева, заместник-омбудсман на България

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.