Skip to main content

Оценката на заплахите от организираната престъпност е важен инструмент за проследяване на състоянието и тенденциите в развитието на организираната престъпност в страната. Оценката очертава относителния дял на различните криминални пазари и дава възможност да се определят приоритетите в борбата с организираната престъпност.

На 20 октомври 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Академията на МВР, проведе еднодневен семинар със служители на Министерството. Експерти от програма „Сигурност“ представиха общата методология на оценката и разгледаха тенденциите в няколко ключови криминални пазара: нелегалната търговия с цигари, нелегалния дърводобив, организираните ДДС измами, нелегалната търговия с горива, престъпленията и измамите с банкови карти. Дискутиран беше и проблемът за насилието, свързано с организираната престъпност, като беше подчертано, че то все по-рядко се използва от организираните престъпни групи, за сметка на други методи за натиск и въздействие. Участниците в семинара бяха запознати с наличните източници на данни за съответните пазари и със специфичните процедури за събиране и обработка на данните за оценка на пазара на нелегални цигари и нелегална търговия с горива. Представени бяха и различни схеми за организирани ДДС измами и прилаганите способи за противодействие от страна на НАП. Разгледан беше и успешният засега опит за справяне с телефонните измами.

По време на семинара „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“, 20 октомври 2020 г., София
Проф. Любомир Тимчев, Ректор на Академията на МВР
Неделчо Митев, експерт в Дирекция „Управление на риска“ на Националната агенция за приходите
Тихомир Безлов, старши анализатор, Програма „Сигурност“, Център за изследване на демокрацията
Д-р Атанас Русев, старши анализатор, Програма „Сигурност“, Център за изследване на демокрацията

Това събитие е проведено с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз, и представя гледната точка на участниците, които единствени носят отговорност за своите изказвания. Европейският съюз и Отговорният орган не отговарят за начина, по който може да бъде използвана представената по време на събитието информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.