Skip to main content

Оценка на въздействието на наказателното производство върху личния и социалния живот на обвиняемите

09:00
Съдебна палата Перник

На 28 март 2019 г. в сградата на Съдебната палата в гр. Перник Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на Окръжен съд – гр. Перник, проведе обучение на тема „Оценка на въздействието на наказателното производство върху личния и социалния живот на обвиняемите“. В обучението участваха представители на съдебната власт, на полицейските служби, както и неправителствени организации.

Съдия Калин Баталски, председател на Окръжен съд – Перник, поздрави участниците, като изрази удовлетворението си от гостуването на екипа на Центъра и надежда за бъдещи поводи за срещи и сътрудничество. Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, очерта дългогодишната работа на Центъра в областта на наказателното правосъдие и основните права, както и ключовите изследователски акценти при разглеждането на положението на заподозрените и обвиняемите. Тя изнесе пред аудиторията основни факти и тези относно оценката на въздействието на наказателното производство, и особено на мерките за процесуална принуда, върху тези лица и се спря на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България във връзка с нарушаването на презумпцията за невиновност.

В представянето на тема „Оценка на въздействието на наказателното производство върху личния и социалния живот на обвиняемите“ Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра, описа основните достижения на инициативата на Центъра „ARISA – Оценка на риска от социална изолация на заподозрени и обвиняеми“ и по-специално изготвените национални доклади за България, Гърция, Италия и Белгия и доклада за факторите, влияещи върху социалния статус на обвиняемите и заподозрените. Основно внимание бе отделено на съставения Наръчник за оценка на въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите и предложената методология за оценка на риска от социална изолация по време на наказателното производство. Наръчникът съдържа единадесет основни фактора на въздействие на наказателното производство, и специално на мерките за принуда, върху лицата - семейство, дом, общност, деца, зависими от грижа лица, работа, образование, имуществено състояние, социален живот, медийно отразяване и участие в политическия живот – както и кратки пояснения какво означават те, защо са важни, какви могат да бъдат последиците за лицата в тези аспекти, какво е необходимо властите да проверят, примери от съдебната практика и допълнителна литература по всяка от темите. Предложената методология съдържа въпросник за оценка на въздействието на наказателното производство върху обвиняемите и подсъдимите, скали за такава оценка и съответните степени на въздействие.

В последвалата дискусия представителите на съдебната власт и правоохранителните органи изказаха увереността си, че с ограничителните мерки в рамките на наказателното производство не се злоупотребява, и изразиха загриженост от въздействието на медийното отразяване върху заподозрените и обвиняемите, както и върху работата на самите органи на процеса. Обсъдени бяха делата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и пред Европейския съд по правата на човека и необходимостта от мултидисциплинарна работа при избягване на отрицателното въздействие на производството върху обвиняемите и подсъдимите, както и върху цялото общество. Представителите на неправителствени организации изразиха подкрепа за необходимостта от оценка на риска от социална изолация в наказателното производство и отчитане на факторите на въздействие върху социалния живот на обвиняемите.

 

 

Съдия Калин Баталски, председател на Окръжен съд – Перник, и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
По време на обучението „Оценка на въздействието на наказателното производство върху личния и социалния живот на обвиняемите“, 28 март 2019 г., Перник
По време на обучението „Оценка на въздействието на наказателното производство върху личния и социалния живот на обвиняемите“, 28 март 2019 г., Перник

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.