Skip to main content

Обучение за мултипликатори - специалисти по човешки ресурси: Подкрепа за жертвите на домашно насилие

Домашното насилие е сериозен проблем в световен мащаб, който засяга милиони хора, включително около 50 000 души всяка година само в България. Въпреки широкото разпространение на това социално явление, все още съществува значителна стигма, свързана с него, която може да попречи на жертвите да потърсят помощ. Специалистите по човешки ресурси в публичната администрация играят ключова роля в идентифицирането и подкрепата на жертвите на домашно насилие, тъй като те ежедневно взаимодействат със служителите и често първи разпознават признаците на злоупотреба. Ранното идентифициране и насочване са от съществено значение, за да се гарантира, че жертвите получават необходимата подкрепа и услуги, за да избегнат насилието и да изградят живота си наново.

През 2023 г. Центърът за изследване на демокрацията организира поредица от 15 изчерпателни обучения, пригодени за специалисти по човешки ресурси в централните и териториалните държавни администрации. Тези сесии представляваха неразделна част от инициативата "Подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез програма за изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността сред специалистите по човешки ресурси" (SHE).

Всяко обучение представляваше съчетание от теоретични познания и техните приложения, което гарантира практическо обучение на участниците. Сесиите бяха проведени от експерти, които преди това бяха преминали специално обучение под формата на сесии за "обучение на обучители", проведени от Центъра за изследване на демокрацията и неговите партньори от Асоциация "Деметра" и Института за публична администрация.

Постоянно повтарящ се акцент, изтъкван от участниците във всяко обучение, беше значението на оспорването на стереотипите, осигуряването на психологическа подкрепа и разпространяването на подходяща информация за наличните институции, които да подпомагат жертвите при достъпа им до правосъдие.

Всяко обучение завърши с предоставяне на участниците на основни ресурси. Участниците получиха наръчник, методически указания и анотиран работен план, разработени съвместно от мултисекторна група експерти - анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Илиана Бойчева, пионерите в подкрепата на жертвите Диана Видева, Ана Буриева, Илиана Балабанова от Асоциация Деметра и свързващото звено от Института за публична администрация -Таня Чикова. Обучителните материали имат за цел да дадат възможност на специалистите по човешки ресурси да предлагат подкрепа на жертвите на домашно насилие, като едновременно с това насърчават по-добрата осведоменост сред останалите служители в публичната администрация.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.