Skip to main content

Кои са предизвикателствата пред демокрацията на Западните Балкани, какви са регионалните приоритети и кои са факторите, спомагащи за навлизането на корозивен капитал? Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за международно частно предприемачество (CIPE), Вашингтон, използваха методологията MACPI (Система за мониторинг на антикорупционните мерки), за да анализират отговорите на тези въпроси.

Основните констатации, направени по време на уебинар на 4 март 2021 г., разкриха различни слабости в работата на публични институции в Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Сред тях са пропуски в механизмите за контрол на обществените поръчки, липсващи или непълни регистри на действителните собственици, отсъствие на регулации за лобизма.

Особено безпокойство пораждат „вратичките“, които позволяват специално отношение към определени инвеститори и нарушават лоялната конкуренция. Публичните институции не могат да направят разлика между конструктивен (насочен към пазарна конкуренция) и корозивен (насочен към непазарни практики) капитал и инвестиции, вливащи се в техните страни. В резултат на това, външни участници, предимно недемократични държави, успяват да затвърдят ролята си и да подкопаят развитието на региона.

Резултатите от анализа в Северна Македония и Босна и Херцеговина извеждат на преден план ограниченията в капацитета на агенциите за обществени поръчки, както и намаляващото сътрудничество между отделните ангажирани страни. Сред основните препоръки са: подобряването на образователните инициативи за предотвратяване на корупцията, създаването на допълнителни канали за комуникация между заинтересованите страни, справяне със завладяването на медиите и насърчаване на интегритета и прозрачността в публичните институции.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.