Skip to main content

Насърчаване на конструктивния капитал в Северна Македония

10:30
Скопие

През последните две десетилетия Северна Македония претърпя значителни политически, социални и икономически промени. Неотдавнашният напредък към евроатлантическа интеграция ще даде на страната достъп до значителното предприсъединително финансиране от ЕС. За да се възползва максимално от тази възможност, страната трябва да използва публичното финансиране, за да засили притока на конструктивен капитал: инвестиции, които са прозрачни, отговорни и пазарно ориентирани при източника на финансиране и при местоназначението. В същото време правителството следва да ограничи възможността за приток на корозивен капитал, който произхожда от авторитарни режими и се възползва от пропуските в управлението, за да влияе върху икономическото, политическото и социалното развитие на страните получателки.

За да се повиши осведомеността за вредните последици от корозивния капитал и да се обсъдят възможностите за привличане на конструктивен капитал, Центърът за изследване на демокрацията и Институтът за демокрация "Societas Civilis" (IDSCS), подкрепени от Центъра за международно частно предприемачество (CIPE), проведоха на 6 октомври в Скопие конференция на тема „Насърчаване на конструктивния капитал в Северна Македония“. Фатмир Битич, заместник министър-председател по икономическите въпроси, координацията на икономическите сектори и инвестициите на Република Северна Македония, изнесе встъпително слово на конференцията. „Войната в Украйна насочи фокуса на ЕС към политики, които трябва да осигурят безопасното и безпроблемно функциониране на икономиката, и тук скрийнинга на инвестициите е от особено значение. Тази регулация е и част от стратегическия диалог със САЩ и правителството е готово да направи крачка напред“, потвърди той. 

Д-р Ваня Петрова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, взе участие в панела на конференцията „Демокрация, която дава резултати: Насърчаване на конструктивния капитал в Северна Македония“. Модератор на панела беше Илияна Бойчева, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Д-р Петрова отбеляза, че България и Северна Македония трябва да излязат извън рамките на политизирането на въпроси, свързани с идентичността и общата история, и да обединят усилията си за проактивни действия за разгръщане на икономическия потенциал на региона.

(Л-Д): Драган Тилев, държавен съветник за подкрепа на преговорите за членство в ЕС в Секретариата по въпросите на ЕС и асоцииран изследовател в Института за демокрация (IDSCS), Виктор Мизо, управляващ директор, Костал Македония, Зоран Йовановски, икономист, Зоран Нечев, модератор
(Л-Д): Ивана Найдовска, старши експерт по конкурентоспособност, Съвет за регионално сътрудничество (СРС), Джон Кей, програмен служител, Европа и Евразия, Център за международно частно предприемачество CIPE, Ярек Бус, икономически служител, Посолство на САЩ в Северна Македония, Фатмир Битичи, заместник министър-председател, отговарящ за икономическите въпроси, координацията на икономическите сектори и инвестициите, Правителство на Северна Македония
(Л-Д): Д-р Ваня Петрова, старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията, Дарко Арсов, мениджър проекти, Crimson Capital Corporatio, Ели Жабевска, директор, South Central Ventures, Илияна Бойчева, модератор, Център за изследване на демокрацията
(Л-Д): Марта Наумовска-Грнарова, дизайнерска компания "Завар", Златко Ветеровски, директор, сектор "Международно сътрудничество", Митническа служба на Република Северна Македония, Силвана Мойсовска, професор, Институт по икономика, Университет "Свети Кирил и Методий", Йоханес Хайдекер, съветник, кабинет на министър-председателя на Република Северна Македония, Аврам Стойчевски, управител на завода, Van Hool Македония, Сергей Зафировски, модератор
Корицата на публикацията "Механизъм за проверка на преките чуждестранни инвестиции в Северна Македония: Защо и как?", представена по време на публичната конференция "Насърчаване на конструктивния капитал в Северна Македония", Скопие, 6 октомври 2022 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.