Skip to main content

През последните две десетилетия, България и Северна Македония постигнаха значителен напредък в евроатлантическата интеграция. И двете страни обаче са изправени пред сериозни предизвикателства в управлението, които позволяват завладяване на държавата и медиите, вредят на просперитета и отслабват европейската сигурност. След френското предложение за разрешаване на оставащите различия между двете страни е време правителствата на София и Скопие да дадат приоритет на съвместна програма за инвестиции и растеж. Рамките на ЕС и НАТО предоставят значителни ресурси за изпълнението на такава програма. Чрез подходящи инструменти за сътрудничество, наличните значителни публични ресурси могат да се използват, за да привлекат поне три пъти повече конструктивен капитал от частния сектор, значително повече от сегашното ниво на инвестиции между двете държави, което е под 200 млн. евро.

С цел да повиши осведомеността за вредните последици от корозивния капитал и да се обсъдят възможностите за привличане на конструктивен капитал, на 8 ноември 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на среща на външните министри на Република България Николай Милков, и Република Северна Македония, Буяр Османи, на представяне на пътна карта за повишаване на свързаността между двете страни. Дискусията се проведе с подкрепата на Центъра за международно частно предприемачество (CIPE), Вашингтон като в нея взеха участие представители на двете най-големи парламентарно представени политически сили в страната Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика, и Даниел Лорер, заместник-председател на Комисията по икономика и иновации, както и представители на дипломатическите мисии на страните от Европейския съюз, САЩ, Швейцария и Република Корея.

Кръгла маса „Насърчаване на конструктивния капитал в България и Северна Македония“, 8 ноември 2022 г., София
(Л-Д): Посланик Лукаш Кауцки, Посолство на Чехия, Николай Милков, министър на външните работи на България, и д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията
(Л-Д): Николай Милков, министър на външните работи на България, д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията, и Буяр Османи, министър на външните работи на Северна Македония
(Л-Д): Даниел Лорер, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и иновации, Народно събрание на България, Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, и Александър Кържаловски, координатор на SELDI, директор на Македонския център за международно сътрудничество
(Л-Д): Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, и Александър Кържаловски, координатор на SELDI, директор на Македонския център за международно сътрудничество, и Посланик Лукаш Кауцки, Посолство на Чехия

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.