Skip to main content

Мониторинг на политики и институционални практики във връзка с ДННОП

Адекватното противодействие на домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), все още е предизвикателство за България. Липсата на изрични законови дефиниции и на регистри на случаите на насилие, както и ограниченият капацитет на приютите и кризисните центрове за пострадали, са само част от проблемите. Всичко това налага провеждането на регулярен пълен мониторинг на мерките за превенция, защита и финансова компенсация на жертвите на ДННОП, последващо усъвършенстване и анализ на тези мерки. 

На 9 март 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Фондация „П.У.Л.С.“, организира консултационна среща за обсъждане на проект на методология за мониторинг на политики и институционални практики във връзка с ДННОП в България. В събитието взеха участие представители на ангажираните държавни институции и експерти от неправителствения сектор, които предоставиха мнение и препоръки относно съдържанието и обхвата на методологията. По време на събитието бе представен и опитът на Норвегия във връзка с публичните политики и институционалните практики в областта на насилието при близки взаимоотношения. 

Основните изводи от срещата ще подпомогнат предстоящия пилотен мониторинг и финализирането на документа в края на 2021 г.


 

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 100,000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се направи оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване от съответните заинтересовани страни, в насока политическо и социално развитие.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.