Skip to main content

Модул за културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила

В търсене на практически решения и инструменти за адресиране на съществуващите слаби страни в системата за прием и интеграция на бежанци в България, Център за изследване на демокрацията разработи модул, който да подпомогне работата на обучители в осъществяването на културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила в страната. Публикацията предоставя систематизирана информация по основни теми на културната и гражданската ориентация, както и набор от методи и техники на обучение. В допълнение е предложена цялостна обучителна програма, която да улесни адаптацията и интеграцията на бежанци на основата на комплексно запознаване с приемното общество и активно взаимодействие с живата гражданска, социална и културна среда в страната.

На 23 април 2019 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар, на който събра представители на държавни институции и неправителствени организации, предоставящи услуги в областта на миграцията и убежището, за да представи разработеният обучителен модул. Събитието бе открито от г-жа Янита Манолова, Директор на Дирекция „Социална дейност и адаптация“ при Държавна агенция за бежанците и г-жа Емилия Братанова, експерт по интеграция към Върховния комисариат за бежанците към ООН в България. Г-жа Мила Манчева, директор на Социологическа програма на Център за изследване на демокрацията представи основните цели и компоненти на обучителния модул, а г-жа Катерина Стоянова от Си Ви Ес – България направи обобщение на основни наблюдения и препоръки извлечени от осем месечно пилотно тестване на модула в общо петдесет обучителни сесии с лица, търсещи убежище или получили международна закрила.

Участниците в семинара се включиха в дискусия относно възможностите за приложение на обучителния модул в рамките на съществуващи програми за подкрепа на бежанци, както и в контекста на бъдещи нови мерки в областта на адаптацията и интеграцията на лица от тази целева група. Активно участие в дискусията взеха представители на Държавна агенция за бежанците, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование, Столична община, Район „Витоша“ и „Красно село“, Върховен комисариат за бежанците към ООН, Български червен кръст, Факултет по „Педагогика“ към Софийски Университет и други. Бяха очертани първи стъпки за включване на обучителния модул в работата на някои от организациите, предоставящи подкрепа на лица, търсещи убежище и получили международна закрила в страната.

 

During the Seminar 'Training Module for Cultural and Civic Orientation of Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection', 23 April 2019, Sofia
During the Seminar 'Training Module for Cultural and Civic Orientation of Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection', 23 April 2019, Sofia

С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на

Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.