Skip to main content

Мястото на България в контекста на инициативата „Един пояс, един път“

16:00

Инициативата „Един пояс, един път“ представлява стратегия за развитие чрез създаване на мрежа от международни търговски и инфраструктурни партньорства, която си поставя амбициозната задача да трансформира политическата и икономическата среда в Евразия през следващите десетилетия. Потенциалните възможности за сътрудничество между Китай и България в рамките на тази инициатива бяха обсъдени на състоялата се на 6 юни 2016 г. в София среща на представители на Центъра за изследване на демокрацията с китайска делегация, водена от г-н Зоу Вензонг, постоянен член на Комитета на Китайската народна политическа консултативна конференция (КНПКК), заместник-председател на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК, генерален секретар на Азиатски форум Боао и бивш заместник-министър на външните работи на Китай. Делегацията включваше и г-н Ма Зонгпинг, заместник-председател на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК, г-н Киан Лихуа и г-н Зоу Ликиун, членове на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК, г-н Джинг Венхуанг, генерален директор на кабинета на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК и г-жа Йао Ликун, член на кабинета на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК.

От българска страна в срещата участваха д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, д-р Емил Ценков, д-р Моис Файон и ген. Чавдар Червенков, главни експерти в Програма „Сигурност“, Мартин Владимиров, анализатор в Икономическата програма, и Ясен Несторов, експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Д-р Огнян Шентов приветства делегацията и изтъкна нарастващото значение на политическите и икономическите отношения между Китай и България. Идентифицирайки корупцията като основен социален и политически проблем в двете държави, той представи разработената от Центъра за изследване на демокрацията Система за мониторинг на антикорупционните политики (СМАК), чиято цел е да измерва ефективността на антикорупционните мерки в публичните институции. Д-р Шентов изтъкна високата оценка на Европейската комисия за създаването и успешното приложение на СМАК в редица български министерства и общини, както и в италиански публични администрации. Той също така представи накратко и доклада Антикорупция презареждане, в който се съдържа подробна оценка на ефективността на антикорупционните практики, приложени на правителствено ниво в Югоизточна Европа.

Д-р Емил Ценков насочи вниманието към геополитическото значение на България в контекста на инициативата „Един пояс, един път“. Представяйки страната като своеобразен мост между Европа и Азия, той изтъкна, че тези предимства биха повлияли благотворно за реализирането на стратегията „Един пояс, един път“ в региона, особено от гледна точка на привличането на чуждестранни инвестиции. Д-р Ценков отбеляза, че успешното балансиране на България в отношенията ѝ с регионални сили като Русия и Турция създава предпоставки за трайна стабилност в целия черноморско-балкански регион, което би стимулирало и занапред развитието на трансконтиненталното търговско-икономическо сътрудничество.

Г-н Зоу Вензонг благодари за поканата и изтъкна благоприятните перспективи пред сътрудничеството между Китай, България и другите страни от Централна и Източна Европа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Той изрази мнение, че България и Китай споделят редица общи интереси и възгледи, което създава предпоставки за диалог и бъдещо партньорство между двете страни не само в сферата на политическите отношения, но и в рамките на търговско-икономическите връзки. Г-н Вензонг отбеляза важното значение на задачата за справяне с корупцията в Китай и се спря на няколко антикорупционни практики, които намират успешно приложение и в двете страни. Той също изтъкна ключовата роля на Китайската комунистическа партия (ККП) като основен стълб на антикорупционната кампания в тази страна.

Представителите на Центъра за изследване на демокрацията
По време на срещата
По време на срещата
Г-н Зоу Вензонг, постоянен член на Комитета на Китайската народна политическа консултативна конференция (КНПКК), заместник-председател на Комитета на външните работи на Националния комитет на КНПКК, генерален секретар на Азиатски форум Боао и бивш заместник-министър на външните работи на Китай
Представителите на китайската делегация

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.