Skip to main content

Оценката на политиките и мониторингът на програмите и инициативите, насочени към проблемите в заетостта на NEETs, са особено предизвикателство поради ограниченото им присъствие, както и поради общия им незадълбочен и колективен характер. За преодоляването му е необходимо повишаване на капацитета на администрациите чрез придобиване от техните служители на основни умения за мониторинг и последваща оценка на въздействието по отношение на инициативите и програмите за активиране на младите хора на пазара на труда.

На 22 ноември 2023 г., Центърът за изследване на демокрацията проведе обучителен семинар за представителите на публичните институции, отговорни за изпълнение на политиките за повишаване на младежката трудова заетост. Семинарът имаше за цел да предостави на участниците от Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, ДРЗС – София и бюрата по труда основни умения за техниките за мониторинг и оценка на въздействието по отношение на инициативите и програмите за младите хора.

 

This event is based on findings from research conducted by CSD as part of the ‘Lost Millennials – Transnational Research Network for the Evalution of Initiatives Targeting 25 + NEETs’ project funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.