Skip to main content

На 9 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Миграционни политики и трафик на хора – възможности за регионално сътрудничество”. Специален гост бе г-жа Аленка Првиншек, старши съветник към Международния център за развитие на миграционните политики(МЦРМП - Виена). В своята презентация тя запозна аудиторията със структурата и задачите на МЦРМП, както и с предизвикателствата пред които е изправена дейността му. Г-жа Првиншек се спря на важността на дейностите по Будапещенския процес при създаването на ефективни модели за преодоляване на миграционния натиск. Беше отбелязана и ролята на България като председателстваща страна на една от работните групи, във връзка със създаването на условия за по-ефективно сътрудничество със страните в черноморския регион, със специален фокус върху противодействието на периодичната миграция, трафика на хора, укрепване на граничния контрол и сигурността на личните документи.

Презентацията предизвика дискусия, фокусирана върху предстоящото присъединяване на страната ни към Шенгенското пространство и въздействието му върху характера на миграцията, ролята на Международния център и необходимостта от нови политики и разработване на транснационални механизми за овладяване и противодийствие на миграцията.

В кръглата маса и дискусията взеха участие представители на МВР, МТСП, ДАНС, ГД „БОП“, Държавна агенция за бежанците, Дирекция „Миграция“-МВР, Институт „Отворено общество, полицейските аташета на Австрия, Испания и Франция.

Участници в кръглата маса
Г-жа Аленка Првиншек, Старши съветник, Международнен център за развитие на миграционните политики, Виена
По време на дискусията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.