Skip to main content

Кръгла маса: Електронният документ и електронният подпис: инструменти за добро управление и прозрачна администрация

18:00

На 6 април 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха дискусия за практическото приложение на правната уредба на електронните документи и електронните подписи.

Дискусията имаше за цел да подпомогне и стимулира практическото приложение на правната уредба на електронните документи и електронните подписи, като постави на обсъждане възможностите, които новите информационни технологии предоставят за повишаване на ефективността и ограничаване на корупцията в работата на администрацията и при предоставянето на обществени услуги.

Участие в нея взеха широк кръг представители на държавни институции от законодателната, изпълнителната и съдебната власт, експерти, работещи в областта на информационните технологии, представители на чуждестранни и международни организации, на бизнеса, дипломати и журналисти.

На кръглата маса беше представена книгата „Електронният документ и електронният подпис. Правен режим”, подготвена от работна група на Центъра за изследване на демокрацията, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове. Изданието включва обстоен коментар по текстовете на Закона за електронния документ и електронния подпис, по-важните международни актове, чуждо законодателство и преглед на българските инициативи по тази проблематика.

During the opening of the round table(from left to right):Mr. Anton Stankov, Minister of Justice, Dr. Ognian Shentov, CSD Chairman and Mr. Dimitar Kalchev, Minister of State Administration
По време на дискусията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.