Skip to main content

Корупционният натиск и незаконният пазар на тютюневи изделия – движещи фактори и тенденции

10:30
София

Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема "Корупционният натиск и незаконният пазар на тютюневи изделия – движещи фактори и тенденции",коятосе проведе на 15 януари 2020 г. Участие взеха представители на държавни институции, имащи отношение по темата – Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите, както и представители на големите производители на тютюневи изделия. По време на кръглата маса беше направенпреглед на корупционните практики, използвани при осъществяването на незаконния пазар на тютюневи изделия в страната и региона, както и анализ на причините за рязкото свиване на нивото на незаконни цигари в периода между 2014 г. и 2019 г.

Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, представи последните тенденции при незаконния пазар на тютюневи изделия, като подчерта свиването му в България, като нивото му в края на 2019 г. достига до най-ниските за целия ЕС стойности. Въпреки на пръв поглед неблагоприятните условия българските институции успяват да постигнат тенденция на намаляване на дяла на незаконни цигари на пазара. След като до 2014 г. на българския пазар преобладават незаконните цигари, произвеждани от български производител (т. нар. вътрешен illicit white), тази доминантна позиция е разбита с въвеждането на пълен физически мониторинг на фабриките, произвеждащи цигари в страната. В резултат, през третото тримесечие на 2019 г. се наблюдава спад на незаконна търговия с цигари в България до 3,3 %. Сред вероятните причини за промяна в корупционната среда бяха откроени: въвличането на повече от една институция при контрола и противодействието на незаконната търговия, което ограничава възможностите за корупционна протекция; промяна в отчетността на институциите, които след 2014 г. започват да събират много по-подробни данни; „политическото припознаване“ на изследването на празните опаковки през 2015 г., както и промяната в приоритетността, която областните дирекции на МВР дават на проблема с незаконната търговия на цигари. 

Събитието се осъществява в рамките на инициативата "Незаконна търговия с тютюневи изделия и Балканския маршрут: Преодоляване на институционалните слабости и корупцията" и се финансира от PMI-IMPACT – глобална инициатива за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.

 

По време на Кръглата маса "Корупционният натиск и незаконният пазар на тютюневи изделия – движещи фактори и тенденции", 15 януари 2020 г., София
Тихомир Безлов, старши анализатор, програма "Сигурност", Център за изследване на демокрацията
По време на Кръглата маса "Корупционният натиск и незаконният пазар на тютюневи изделия – движещи фактори и тенденции", 15 януари 2020 г., София
(Л-Д): Тихомир Предолов и Тодор Янков, Агенция "Митници"
Неделчо Митев, Национална агенция за приходите

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.