Skip to main content

Конфликтът в Украйна потвърди факта, че корозивните капитали са един от най-опасните инструменти, разклащащи устоите на демокрацията в Европа. С цел отслабване решимостта и международната подкрепа за Украйна, още преди войната, Русия използваше инвестициите си в енергетиката като оръжие и поддържаше широка олигархична мрежа, обхващаща цяла Европа. България продължава да е сред най-уязвимите държави по отношение на капиталови потоци с незаконен произход, подкопаващи икономическата ѝ сигурност.

В Европейския съюз вече действа Регламент за създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), както и редица документи сред които и Насоки за държавите членки във връзка с преките чуждестранни инвестиции от Русия и Беларус с оглед на приетите санкции срещу двете държави. В България са въведени минималните изисквания на тези разпоредби на ЕС, както и механизъм за координация с държавите-членки. В националното законодателство и практика обаче липсват инструменти за цялостна, ефективна проверка на ПЧИ, както и адекватни гаранции срещу потенциалните злоупотреби. Необходима е спешна актуализация на стратегиите в областта на инвестициите и националната сигурност, както и устойчив механизъм за скрининг на ПЧИ като основна защитна мярка срещу зловредното чуждо влияние и допълнителна гаранция за качеството на чуждестранните инвестиции.

С оглед на неотложното повишаване на икономическата сигурност, на 6 юни 2023 г., Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за международно частно предприемачество (CIPE), Вашингтон, организираха кръгла маса на тема ,,Корозивен капитал и скрининг на инвестициите“. В дискусията се включиха Кенет Мъртън, посланик на САЩ в България, Никола Янков, управляващ съдружник на Експат Капитал, Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара, Миглена Милева, началник на отдел „Инвестиционна политика“, Министерство на иновациите и растежа, д-р Мая Найденова, вицепрезидент на Германо-българска индустриално-търговска камара, Павел Геренски, директор на Агенция „Митници“, както и Джон Кей, ръководител на Програма „Европа“ на Центъра за международно частно предприемачество във Вашингтон.

,,Корозивен капитал и скрининг на инвестициите", 6 юни 2023, София
Л-Д: Посланик Кенет Мъртън, Посолство на САЩ,Д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията и Иван Михайлов, Главен изпълнителен директор, Американска търговска камара
Л-Д: Посланик Кенет Мъртън, Посолство на САЩ и Д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията
Л-Д:Руслан Стефанов, Програмен директор, Център за изследване на демокрацията,Джон Кей, Ръководител, Програма „Европа“, Център за международно частно предприемачество и Посланик Кенет Мъртън, Посолство на САЩ
Л-Д: Включване на Даниел Лорер, бивш министър на иновациите и растежа на Република България

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.