Skip to main content

Коалиция 2000 получава международно признание за Системата за мониторинг на корупцията

Коалиция 2000 бе поканена да сподели опита си в областта на мониторинга на корупцията в България и да предостави своите съвети на работна среща под надслов “Разработване на методология за бърза оценка в областта на корупцията”, проведена в Будапеща на 8-9 юни, 1999 г. Срещата бе организирана от намиращия се във Виена Център за превенция на международната престъпност към Организацията на обединените нации и от Регионалния институт за криминологични и съдебни изследвания на Организацията на обединените нации със седалище в Рим. На работната среща присъстваха международни експерти, представители на Унгарското правителство, както и на унгарски изследователски институти.

Работната среща се проведе в рамките на споразумението за сътрудничество, подписано на 9 юни тази година, между правителството на Унгария и Организацията на обединените нации. Споразумението поставя началото на първия проект в рамките на Глобалната програма за борба с корупцията на Организацията на обединените нации.

Коалиция 2000 бе представена от Александър Стоянов, Зам.-директор на Центъра за изследване на демокрацията, който описа пред участниците в срещата Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000. Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000, както и опита на други международни организации в проучването на корупцията (като например Световната банка, Международният валутен фонд, Трансперънси Интернешънъл) бяха използвани за основа при разработването на изследователската методика (вид на проучването, въпросници и т.н.) на Стандартния протокол за мониторинг, който ще бъде прилаган при осъществяването на Унгарския проект.

Основната цел на помощта, поискана от Унгарското правителство, бе прецизиране на вида и методологията на проучването, използвани в пилотния проект. По време на срещата бе взето решение за създаването на Съвет за координация, който да наблюдава прилагането на механизмите за оценка на корупцията. Съветът за координация ще има за съпредседатели представител на Центъра за превенция на международната престъпност и представител на унгарското правителство. За член на Съвета бе избран и Александър Стоянов. Бе решено следващата среща на Съвета за координация да се проведе през септември или октомври тази година, когато ще бъдат анализирани резултатите от пилотния тест на методологията на проучването.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.