Skip to main content

Интегриране на деца бежанци и търсещи убежище: втора партньорска среща

18:00

На 14 декември 2011 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе вторият семинар в рамките на проекта INTEGRACE. Партньорите по проекта обсъдиха структурата на Наръчника за интеграция на деца бежанци и търсещи убежище (ДБТУ) в образователните системи на страните-членки на Европейския съюз, както и неговото разпространение.

Партньорите приеха предложената структура на Наръчника. Хартиеното му копие ще съдържа десет избрани доклади по страни, оценки на избрани добри практики и оценителни доклади. Освен това, ще бъдат публикувани два сравнителни доклада: един върху образователната интеграция на ДБТУ в различните страни-членки на ЕС, а другият върху насърчаването на добри практики в областта на образователната интеграция на ДБТУ. Останалите доклади ще бъдат записани на CD и разпространяване с Наръчника.

Беше обсъдено и че препоръките, направени в докладите по страни и в оценителните доклади, трябва да бъдат обобщени и ясно описани в отделен раздел в в края на Наръчника. Като резултат най-важните препоръки ще бъдат включени в специално резюме в Наръчника.

Участници в работния семинар:

Нандо Сигона, член на Консултативния съвет по проекта
Кристина Иглицка, Център за международни отношения, Полша
Мати Хейдметс, Университета на Талин
Луиджи Белези, CENSIS, Италия
Анна Италия, CENSIS, Италия
Марио Баталини, CENSIS, Италия
Хелмут Сакс, Лудвиг Болцман Институт, Австрия
Сабине Мендл, Лудвиг Болцман Институт, Австрия
Ингегерд Рюдин, Университета на Халмстад, Швеция
Моника Еклунд, Университета на Халмстад, Швеция
Вероника Байт, Peace Institute, Словения
Андрей Нончев, Център за изследване на демокрацията, България
Мила Манчева, Център за изследване на демокрацията, България
Камелия Димитрова, Център за изследване на демокрацията, България
Светла Енчева, Център за изследване на демокрацията, България
Теодора Луканова, Център за изследване на демокрацията, България

* Проектът е съфинансиран от Европейския бежански фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

EU logo.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.