Skip to main content

Интегриран подход за противодействие на хибридните заплахи в България

10:30
София

През последните десет години България често е мишена на операции за влияние от страна на Русия, които използват широкоспектърни и постоянно променящи се тактики за хибридна война. Подобни операции могат да бъдат трудни за разпознаване, но като цяло целят подпокапаването на демократичните институции и процеси, задълбочаването на икономическите зависимости и насяването на социално разделение посредством манипулация и измама. Поради своите дестабилизиращи ефекти, операциите за влияние на Кремъл представляват сериозна заплаха за националната сигурност.

Надеждната и ефективна стратегия за предотвратяване на руските хибридни кампании изисква решително действие в множество различни направления. На 28 юни 2023 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар на тема „Интегриран подход за противодействие на хибридните заплахи в България“, който разгледа възможностите за подобряване на националната инфраструктура и способности за прилагането на координирана стратегия за ограничаване на въздействията на чуждестранното авторитарно влияние върху сигурността. В семинара взеха участие представители на държавните институции в сферата на правоприлагането, правораздаването, отбраната и външната политика, както и представители на гражданския сектор и академичната общност. Събитието е част от поредица инициативи, които имат за цел да подпомогнат сътрудничеството между български и румънски експерти за превенцията на хибридните заплахи в Черноморския регион.

Семинар "Интегриран подход за противодействие на хибридните заплахи в България", 28 юни 2023 г., София
Л-Д: Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017 г.), Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, и Чарлз Джей Перего, Посолство на Съединените американски щати в България
Л-Д: Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017 г.), Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, Чарлз Джей Перего, Посолство на Съединените американски щати в България, и Владимир Миленски, Министерство на отбраната
Л-Д: Димитър Марков, Център за изследване на демокрацията, Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017), и Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията
Л-Д: Владимир Миленски, Министерство на отбраната, и Горан Георгиев, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.