Skip to main content

След краха на комунистическите режими в Източна Европа, ромските общности в тези страни се оказаха непропорционално засегнати от процесите на икономически и социални промени, които претърпяха и претърпяват националните общества. Въпреки изобилието от насочени към ромите политики на европейско, национално и местно ниво, равносметката от наскоро приключилото Десетилетие на ромското включване отбелязва твърде слаби резултати или дори негативни промени в практически всички основни области – от образование и ранно детско развитие, през общото благосъстояние на общностите, до доминиращите обществени нагласи и състоянието на основните права. Все по-ясна става необходимостта от прилагане на нови подходи и гъвкави политики, които да водят до забележими резултати за конкретни общности в обозрим период от време.

На 18 и 19 май 2016 г. в гр. Каварна Румънският център за европейски политики, Романо Бутик и Центърът за изследване на демокрацията организираха работен семинар в рамките на инициативата Приобщаване на ромите отвъд Дунава: обмен на добри практики и модели на социално предприемачество между Румъния и България. Основната цел на събитието беше обмяната на опит между представители на гражданското общество, местните власти и ромски предприемачи от крайдунавските региони на двете страни. Участваха представители от общините Букурещ, Дъмбовица и Крайова от румънска страна и Каварна, Лом и Разград - от българска.

Първият ден на семинара беше посветен на споделяне на уникалния опит на Каварна в интеграцията на ромските общности. Г-н Мартин Башев, доскорошен началник сектор „Интеграция на малцинствата“ на община Каварна в четири последователни мандата, разясни общата философия на провежданите политики, основаваща се на принципа на равенството между етносите, подходът, разчитащ основно на активно включване на общността в разрешаването на въпросите, които я засягат, и основните постижения по отношение на политическото представителство, инфраструктурата, жилищните условия, образованието и заетостта. След многобройните въпроси на участниците към г-н Башев, беше организирано и посещение на място в кв. „Хаджи Димитър“ в Каварна.

След посещението, г-жа Славянка Иванова, старши изследовател в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, запозна участниците с основните резултати от изследването Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна, проведено от Центъра през 2015 г.

През втория ден г-жа Оана Тойу от Романо Бутик запозна участниците с осъществени и текущи микропроекти в областта на социалното предприемачество. Организацията издирва представители на ромски общности в Румъния, които владеят различни традиционни ромски занаяти, подпомага ги да възстановят своята дейност и да намерят пазар за продуктите си. Така Романо Бутик осъществява няколко основни цели, като използва ресурсите на самите ромски общности: възстановяване на традиционните занаяти като част от ромското културно наследство и привличане на млади хора в общностите да ги усвоят; подпомагане на занаятчиите в осигуряването на достойно препитание за тях и техните семейства; и не на последно място, противодействие на широко разпространените обществени възприятия за ромите като необразовани и мързеливи хора, които разчитат единствено на грижите на обществото.

След запознаване с различни конкретни модели на социално предприемачество, участниците от двете страни обсъдиха в малки групи и изработиха идеи за възможни подобни проекти в своите общини. Г-жа Александра Тодерита от Румънския център за европейски политики представи възможности за финансиране с европейски средства, които общините от крайдунавските региони биха могли да ползват по проекти, насочени към интеграция на ромите.

Участниците в семинара в Каварна, 18-19 май 2016 г.
Посещение в квартал "Хаджи Димитър" в град Каварна
Посещение в квартал "Хаджи Димитър" в град Каварна
Посещение в квартал "Хаджи Димитър" в град Каварна
Програмата на втория ден от семинара

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.