Skip to main content

Икономическа сигурност и скрининг на инвестициите

Sofia

За да подчертаят значението и неотложността на изграждането на устойчива институционална рамка за икономическа сигурност, Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за международно частно предприемачество (CIPE), Вашингтон, организираха обществено-политически форум на тема „Икономическа сигурност и скрининг на инвестициите.

В дискусията взеха участие посланикът на САЩ в България Кенет Мертен, заместник-председателят на Комисията за икономическа политика и иновации в Народното събрание Александър Иванов, Станислав Анастасов от Комисията по въпросите на Европейския съюз в Народното събрание, министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов, Румяна Бъчварова, заместник-министър председател по коалиционната политика и държавната администрация (2014–2017), Илия Кръстев, Председател на УС на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ) и Никола Янков, управляващ партньор на „Експат Капитал“.

Посланик Кенет Мертен акцентира върху необходимостта България и САЩ да задълбочат и диверсифицират икономическите си връзки, за да защитят енергийната си сигурност, която е в основата на националната сигурност. Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов отбеляза, че през последните две години се наблюдават огромни пробойни по отношение на прилагането на санкционната политика, особено в областта на енергетиката. Александър Иванов потвърди, че скринингът на преките чуждестранни инвестиции е от ключово значение за националните интереси и подчерта, че въвеждането на механизма в България се базира на активен диалог между законодателната и изпълнителната власт, както и бизнеса. Румяна Бъчварова изтъкна, че институциите трябва да ускорят работа с цел изграждане на работещ механизъм в сроковете, заложени от закона. Илия Кръстев заяви, че темпът на развитие и реинвестирането на печалбата са много важни в инвестиционния процес и следва да се намерят подходи за преодоляване на евентуални забавяния, породени от неточността на секторните дефиниции в българското законодателство. Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов отбеляза, че бизнесът трябва да проявява активност във всяка стъпка от процеса по изграждане и прилагане на рамката за скрининг на инвестициите. „Да имаш закон не е достатъчно – трябва да говорим за обща рамка за инвестиционно развитие. Икономиките са свързани и такъв подход трябва да работи всеобхватно,“ допълни той.

По време на форума бяха представени основните изводи от най-новите публикации на Центъра по темата – „Отворени врати, защитени стени: Балансирането между откритост и сигурност в европейските инвестиционни политики“ и „Изковаване на щита: Политики за национална икономическа сигурност в епоха на глобална несигурност“, в които се подчертава взаимовръзката между икономическата и националната сигурност и ключовото значение на съвместните стратегии в тази област за укрепване устойчивостта на националната икономика срещу зловредно чуждо влияние и по-успешно привличане на конструктивен капитал от развитите икономики на Г7.

Обществено-икономически форум: Икономическа сигурност и скрининг на инвестициите, 28 март 2024г.
(Л-Д): Димитър Марков, Директор, Правна програма, ЦИД, Руслан Стефанов, Програмен директор, ЦИД, Румяна Бачварова, Старши асоцииран сътрудник, ЦИД, Кенет Мертен, Посланик на САЩ в България, Огнян Шентов, Председател, ЦИД, Александър Иванов, Заместник-председател, Комисия за икономическа политика и иновации, Народно събрание, Илия Кръстев, Председател на УС, Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии – АИБЕСТ
(Л-Д): Румяна Бачварова, Старши асоцииран сътрудник, ЦИД, Кенет Мертен, Посланик на САЩ в България, Огнян Шентов, Председател, ЦИД
Обществено-икономически форум: Икономическа сигурност и скрининг на инвестициите, 28 март 2024г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.