Skip to main content

Ефективност на полицията в противодействието на незаконния пазар на цигари

11:30

Пазарът на незаконни тютюневи изделия е един от най-големите криминални пазари в България през последните три десетилетия. В различни периоди след 1990 г. процентът на незаконни цигари достига 40-50% и до 2015 г. не пада под 14-15%. Дори след присъединяването на страната към ЕС, този пазар остава един от трите най-големи криминални пазари, като годишният му размер е между 0,5% и 1% от БВП на страната. Основните показатели, които използва политическото ръководство на МВР при оценка на работата на компетентните главни и областни дирекции по линия на незаконната търговия с тютюневи изделия са броят регистрирани престъпления и установени извършители, както и количеството заловени незаконни цигари. Сходни показатели използва и Агенция „Митници“ – санкционирани нарушения на акцизното законодателство и иззети количества незаконни тютюневи изделия. Редица анализи върху пазара обаче показват, че тези показатели демонстрират ограничена картина относно обективното ниво на ефективността на институционалното противодействие.

Възможностите за намиране на нови подходи за оценка на размера на незаконния пазар на цигари, както и на ефективността на противодействието на различните компетентни служби бяха дискутирани по време на експертна кръгла маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 24 април 2019 г. Експертите на Центъра представиха пред ръководни и експертни кадри от всички компетентни институции, както и представители на водещите компании в бранша разработка на статистическия модел, водещ до интегриран индекс за оценка. Беше отбелязано, че актуалната ситуация на пазара през 2018 г. отразява силния ефект от повишеното взаимодействие между институциите, изразено в подобрения обмен на информация и технически капацитет и прилагането на ефективно физическо наблюдение над складове и фабрики. Обърна се особено внимание на факта, че сътрудничеството между Агенция „Митници“ и главните и областните дирекции на МВР от 2015 г. насам (началото на публичното оповестяване на данните от Изследването на празните опаковки (ИПО) и подобрените процеси на събиране на информация водят до наличието на набор от „добри данни“ и подобрение на средата за изследване на пазара и възможностите за идентифициране на аномалии. Като външни фактори със силно влияние бяха посочени кадровите промени в ръководствата на областните структури, които доведоха до ръст на залавянията, припокриването на полето на дейност между институциите, спомогнало за повишаване на ефективността, както и подобрението на работата по противодействието в резултат на системното събиране и анализиране на различни видове данни от всички компетентни институции.

Представителите на институциите споделиха основните си впечатления от представения модел, а именно че предложените подходи и фокус съвпадат изцяло с използваните от тях при анализите, които те извършват спрямо пазара на незаконни цигари. Експертите отбелязаха необходимостта от разграничение между залавянията по границата и тези, извършвани във вътрешността на страната с цел да се постигне още по-ясна картина относно противодействието на областно ниво. Позицията на институциите е, че България е транзитна територия в незаконната търговия с тютюневи изделия и бъдещите изследвания следва да се съсредоточат върху произхода на незаконните продукти и тяхното предназначение.

Представителите на големите производители се включиха в дискусията с коментари относно ИПО и неговия ефект върху повишаването на продажбите в светлия сектор, и съответно повишаването на приходи от акцизи във бюджета. Те отбелязаха, че политическият приоритет върху темата е един от основните движещи фактори за ефективното противодействие и че е необходимо да се обърне внимание на нетютюневите материали, използвани в производството на незаконни цигари, като хартия и филтри, тяхното производство и разпространение.

Събитието се осъществява в рамките на инициативата „Незаконната търговия с тютюневи изделия и Балканският маршрут: Преодоляване на институционалните слабости и корупцията" и се финансира от PMI-IMPACT – глобална инициатива за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.

По време на кръглата маса "Ефективност на полицията в противодействието на незаконния пазар на цигари", 24 април 2019, София
Мариян Събев, анализатор, и Тихомир Безлов, старши анализатор, Програма Сигурност, Център за изследване на демокрацията
Д-р Атанас Русев, научен сътрудник, Програма Сигурност, Център за изследване на демокрацията
Старши комисар Благородна Макева, зам.-директор, ГДНП, и Борис Борисов, началник отдел "Икономическа полиция", ГДНП, МВР

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.