Skip to main content

Дискусия: Испанският опит в съдебната реформа: уроци за българския преход

11:00

На 30 април 2003 г. в Мадрид се проведе дискусия на тема "Опитът на Испания в реформирането на системата на съдебната власт". От българска страна в нея взеха участие трима представители на Центъра за изследване на демокрацията: д-р Огнян Шентов, председател на УС, Владимир Йорданов, изпълнителен директор, и д-р Мария Йорданова, директор на правната програма, а от испанска - Хоакин Делгадо, началник на отдел в Главния съвет на съдебната власт на Испания, Селсо Родригес Падрон, главен секретар на съвета, и Хуан Пабло Гонсалес, председател на комисията по международни връзки.

В хода на дискусията бяха обсъдени испанският модел за реформа в системата на съдебната власт и ролята на Главния съвет на съдебната власт в този процес. Хоакин Делгадо представи особеностите на испанския преход в сферата на съдебната власт и напредъка на реформите, както и сегашното състояние на съдебната власт - особено нейното управление и администриране. Сред най-важните обсъдени въпроси бяха функциите и правомощията на Главния съвет на съдебната власт и на Министерството на правосъдието на Испания и политическия консенсус като основна предпоставка за успеха на реформата.

Селсо Родригес Падрон обобщи предприетите действия за укрепване на съдебната власт в България и опита на испанския Главен съвет на съдебната власт. Той отдели специално внимание на срещнатите трудности и как те биха могли да бъдат избегнати в България. Успешното прилагане на принципа на разделяне на политическото управление от администрирането на съдебната власт в Испания е един от положителните примери, който може да бъде следван при провеждане на съдебната реформа в България. И тъй като всяка съдебна реформа е политически процес, най-важното послание за България е постигането на политически консенсус по основните етапи на нейното провеждане, който би могъл да се материализира в сключване на споразумение за съдебната реформа между основните политически сили по примера на Испания.

Хуан Пабло Гонсалес представи накратко механизмите за вътрешен контрол в рамките на съвета по отношение на съдебната власт (в Испания тя включва само съда) и за предотвратяване на злоупотреби със служебно положение и корупция сред съдиите. В резултат на интересните и полезни дискусии бяха набелязани конкретни области за бъдещо сътрудничество, а именно:

    • Оказване на съдействие от страна на Главния съвет за съдебната власт на Испания за продължаващата съдебна реформа в България чрез представяне на испанския модел за преход към модерна, независима, ефективна и некорумпирана съдебна власт, предоставяне на мнения, оценки и препоръки от испански експерти по въпросите на съдебната реформа в България, участие в различни мероприятия и снабдяване с публикации и т.н.

    • Предоставяне от представители на Главния съвет на съдебната власт на коментари и препоръки по първия вариант на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт. Изготвянето на Програмата се координира от Центъра за изследване на демокрацията и се очаква тя да се превърне в основен консенсусен документ за ролята на съдебната власт за предотвратяване и борба с корупцията, в който се определят най-важните области на реформата и са посочени препоръки и механизми за постигане на стабилност и доверие в съдебната власт.

    • Участие на представители на Главния съвет на съдебната власт и испански експерти в Обществено-политическия форум за приемането на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт.

    • Организиране и провеждане на работна среща на българската делегация с членове на Главния съвет на съдебната власт по време на работното посещение за изучаване на испанския опит за установяване на институцията омбудсман в Мадрид на 26-27 юни 2003 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.