Skip to main content

Демокрация, която дава резултати: Реализиране на пълния потенциал на Западните Балкани

Документи
Участници

От началото на века до сега Западните Балкани отбелязват устойчив напредък по отношение на върховенството на закона и доброто управление. Основен фактор за това са споделените усилия за обществени реформи на гражданското общество в региона, местните политици с реформаторска нагласа и външнополитическата подкрепа. Според Системата за мониторинг на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията и Инициативата за почтеност и развитие в Югоизточна Европа (SELDI), корупционният натиска върху гражданите в региона е намалял с 15 процентни пункта от 2000 до 2016 г., но равнището му от средно 26 % е неприемливо високо. В някои от страните в региона и в определени области на политиката, системните управленски проблеми са довели до завладяване на държавата. Дефицитите в управлението се използват и задълбочават от авторитарни сили, а това води до още по-голямо забавяне на прехода към демокрация и пазарна икономика. Необходимо е европейските и американските партньори на Западните Балкани да подновят своя ангажимент към региона.

Представители на основните международни партньори на Западните Балкани, както и на гражданското общество и частния сектор, взеха участие на 16 май 2018 г., в навечерието на неформалната среща на върха на държавните ръководители в София, в международната конференция, организирана от Центъра за изследване на демокрацията, Европейската фондация за Балканите (EFB), Фондация „Конрад Аденауер” и Европейската комисия, с подкрепата на SELDI.net и Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В дискусията бяха набелязани основните политически стъпки, необходими за укрепването на стабилността в Западните Балкани и реализирането на техния пълен потенциал, както и перспективите за интеграция в евроатлантическото пространство: ефективно наказателно преследване на корупцията по високите етажи на управлението; използване на иновативни инструменти за противодействие на административната корупция (като системата за мониторинг и оценка на антикорупционни политики и мерки МАКПИ); оптимизиране на европейското финансиране; пряко ангажиране на гражданското общество; създаване на органи, отговорни за проследяването на незаконни сделки; засилване на контрола върху фондовете за развитие; оценка на икономическата диверсификация и засилен акцент върху сектори като енергетика, банково дело и телекомуникации. Представителите на донорските организации подчертаха нуждата от създаване на нови национални и местни програми за финансиране, насочени пряко към гражданите и към ангажирането им в политическия дебат и в процеса на вземане на решения. Те изтъкнаха необходимостта от справяне с младежката безработица, създаване на нови работни места, професионално образование, насърчаване на предприемачеството и по-голяма свобода на медиите.

Според Кристиан Даниелсон, ръководител на генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, заплахите за сигурността изискват споделен подход и съвместни усилия. Европейският съюз поднови открито своя ангажимент в Западните Балкани, но дали държавите в региона ще се възползват от тази възможност е въпрос на политически избор. Нужни са дълбоки реформи за преодоляване на завладяването на държавата и структурните проблеми в управлението и правовия ред. Въпреки видимото разширяване на икономическия потенциал на страните в региона, инвеститорският интерес би нараснал далеч повече, ако се постигне добро управление. Елизабет Милард, първи заместник-помощник държавен секретар на Съединените американски щати, подчерта желанието на САЩ да работи съвместно с една обединена Европа на базата на споделени ценности, както и факта, че има редица предизвикателства и залогът е голям. Тя припомни, че ЕС и НАТО са институции, базирани на спазването на правила и стандарти, които трябва да бъдат покрити от страните на Западните Балкани. За това е необходима политическа воля и укрепване на институциите на правовата държава. За енергийната сигурност, например, която е обща цел в региона, е необходимо създаването на конкурентен пазар чрез диверсификация и изграждане на интерконектори съгласно Третия енергиен пакет на ЕС.

В своето обръщение Зоран Заев, министър-председател на Република Македония, заяви ангажимента си към изграждане на мостове на доверие в региона и изрази надежда, че проблемът с името на страната скоро ще бъде разрешен. Той отбеляза, че „Балканите имат тежко минало, но ние сами създаваме бъдещето си ”.

В хода на дискусията бе подчертано, че новата Стратегия за разширяване, приета от Европейската комисия през февруари 2018, основателно поставя акцент върху върховенството на закона и сигурността, вкл. хибридните заплахи. Признат бе напредъкът на региона, но бе отбелязано, че трябва да бъде намерен правилният баланс между целите на развитието и нуждите на сигурността на Западните Балкани. Бе изразена надежда, че Европейският съюз, НАТО и основните донори като Норвегия, Швеция, Швейцария, САЩ и Япония ще работят пряко с гражданските организации за по-ефективно противодействие на корупцията и завладяването на държавата. Говорителите подчертаха, че процесът на евроинтеграция влияе благотворно и върху политиката на държавите в региона спрямо гражданското общество Не бива да се забравя, че то е част от Берлинския процес, макар да участва в процеса на вземане на решения само технически. Препоръките на гражданските организации не се вземат предвид, затова моментът е подходящ за разработване на по-ефективни инструменти, позволяващи разширяване на влиянието на гражданското общество. Неправителствените организации биха могли да подпомагат ЕС и националните правителства при мониторинга и оценката на публични политики, особен в области като обществените поръчки, концесиите и публично-частното партньорство. По този начин гражданското общество ще може да допринесе с безпристрастната си гледна точка, експертни познания и механизъм за контрол срещу неефективното или неадекватно разпределение и използване на финансовите средства на донорските програми.

Policy Brief No. 77: Демократичното развитие на Западните Балкани: Укрепване на управлението и антикорупцията

Руският икономически отпечатък в Западните Балкани. Рискове от корупция и завладяване на държавата

Посланик Елизабет Милард, първи заместник-помощник държавен секретар, Бюро по европейски и евроазиатски въпроси, Държавен департамент на САЩ, д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията, и Кристиан Даниелсон, ръководител на генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия
(Л-Д): Екатерина Захариева, заместник министър-председател и министър на външните работи на Република България, посланик Елизабет Милард, първи заместник-помощник държавен секретар, Бюро по европейски и евроазиатски въпроси, Държавен департамент на САЩ, д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията, Кристиан Даниелсон, ръководител на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, Хедвиг Морвай, изпълнителен директор, Европейски фонд за Балканите, и Торстен Гайслер, ръководител на Представителството на Фондация „Конрад Аденауер“ в България
(Л-Д): д-р Зеф Пречи, изпълнителен директор, Албански център за икономически изследвания, Александър Крзаловски, изпълнителен директор на Македонски център за международно сътрудничество, Ана Марянович Рудан, програмен съветник, Европейски фонд за Балканите, форум на гражданското общество за срещата на върха в Лондон, Никола Буразер, Изпълнителен редактор, Европейски Западните Балкани, Сърбия, и Зоран Нечев, директор, Център за европейска интеграция, Институт за демокрация „Societas Civilis”, Македония
д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията, и Кристиан Даниелсон, ръководител на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, и Хедвиг Морвай, изпълнителен директор, Европейски фонд за Балканите
Зоран Заев, министър-председател на Република Македония

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.