Skip to main content

Делегация от Центъра за съвременни световни изследвания (Китай) за втори път посети Центъра за изследване на демокрацията

16:00

На 3 октомври 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията за втори път прие делегация от Центъра за съвременни световни изследвания, Китай. Делегацията бе водена от проф. Джин Хин, Заместник-генерален директор, придружен от г-н Гао Лианджа,г-жа Уанг Хиаоинг и г-н Сун Бингхуи, научни сътрудници от Центъра за съвременни световни изследвания и г-н Зоу Ронгшуи, Трети секретар в Посолството на Китай в България. Посещението бе осъществено по препоръка на проф. Ю Ходжун, Президент на Центъра за съвременни световни изследвания, който бе начело на първата делегация, посетила България през май 2011 г.

От българска страна на срещата присъстваха д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията, г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма, д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма, д-р Емил Ценков, Главен експерт и ген. Чавдар Червенков, Директор на Европейската програма на Центъра.
 
Проф. Хин благодари за поканата и оцени високо работата на Центъра за изследване на демокрацията в областта на противодействието на корупцията и организираната престъпност.

Д-р Огнян Шентов приветства посещението на делегацията като продължение на сътрудничеството между двата научноизследователски института. Той запозна присъстващите с усилията на Центъра да инициира и подкрепя институционални реформи в различни сектори, включително на европейско ниво и отговори на многобройните въпроси на тази тема.

Представителите на Центъра представиха новия инструмент за публична политика за оценка и мониторинг на заплахите от организираната престъпност в България, въведен от Центъра за изследване на демокрацията в партньорство Европол, Британската агенция за борба с тежката организирана престъпност, МВР и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”.

Двете страни обмениха становища относно политическата и икономическа ситуация в Европа, ползите и проблемите от членството на България в Европейския съюз, възможното присъединяване на страната към Еврозоната и Шенген, както и възможни формати за бъдещо сътрудничество между двата научни центъра.

Проф. Хин запозна присъстващите с участието на Центъра за съвременни световни изследвания в различни международни инициативи, между които Азиатско-европейската конференция във Варна, в която делегацията участва в рамките на посещението си в България.

The delegation from the China Center for World Contemporary Studies (CCWCS): Mr. Sun Binghui, Mr. Gao Lianjia, Professor Jin Xin, Ms. Wang Xiaoyming
Mr. Ruslan Stefanov and Dr. Maria Yordanova
Dr. Ognian Shentov and Ruslan Stefanov
Professor Jin Xin, CCCWS Deputy Director, who headed the delegation
The CCCWS delegation and Mr. Zhou Rongshui, Third Secretary at the Chinese Embassy in Bulgaria

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.