Skip to main content

Черноморска коалиция за възобновяема енергия: стратегическо партньорство за енергийна и климатична сигурност

София
Участници

Руската инвазия в Украйна и последвалата енергийна криза дадоха силен сигнал на Европа да поеме по нов енергиен път към независимост от вноса на изкопаеми горива. Използването на пълния потенциал за вятърна енергия в европейските морета би изиграло ключова роля за постигането на целите на Европейския съюз за енергийна и климатична сигурност до 2050 г. България е една от малкото страни – членки на ЕС с излаз на море, която все още не е започнала да развива този сектор.

Центърът за изследване на демокрацията сформира Черноморска коалиция за възобновяема енергия, която представлява неформална мрежа за обмяна на опит и добри практики за разработване на конкретни стандарти за планиране на морското пространство, за да се гарантира защитата на природата и биоразнообразието на екосистемите, и да се предвиди кумулативното въздействие на офшорните вятърни паркове върху природата, икономиката и обществото.

Коалицията се организира с подкрепата на германското Федерално министерство на икономиката и климатичното действие и съвместно с румънския изследователски център, Група за енергийна политика (EPG), Турската асоциация за офшорна вятърна енергия и Украинската асоциация за вятърна енергия, по модела на най-голямата европейска Kоалиция за oфшорна енергия и опазване на природата (OCEaN).

На Коалицията беше дадено начало по време на кръгла маса на тема „Черноморска коалиция за възобновяема енергия: стратегическо партньорство за енергийна и климатична сигурност“. Събитието се проведе в София на 13 юни 2023 г., с участието на български политици, европейски екологични организации, представители на туристическия бранш в България, оператори на електропреносни и електроразпределителни мрежи и предприятия, свързани с бъдещето развитие на офшорната вятърна енергия в Черно море.

Освен екипа на Центъра, в дискусията се включиха Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, Мориц Зайлер, ръководител на икономическия отдел на посолството на Германия в България, Кристина Симиоли, ръководител на програма „Офшорна енергия и природа“ към германския институт за ВЕИ инициативи, координатор на най-голямата офшорна вятърна коалиция в Европа, OCEaN, Ана-Мария Семан, регионален ръководител по въпросите на климата за Централна и Източна Европа към Световния фонд за дивата природа, доц. д-р Николай Вълчев, директор на Института по океанология към Българска академия на науките, Джордж Висан, директор на отдел „Електроенергийни пазари“ на румънския Електроенергиен системен оператор, Transelectrica, Ливиу Гаврила, вицепрезидент на Асоциацията за вятърна енергия на Румъния и Вели Билгихан Яшакан, вицепрезидент на турската Федерация за офшорна енергия в Черно море.

Говорителите се обединиха около нуждата от конкретни показатели за устойчивост, насоки и стандарти за законодателна промени, необходими за отключване потенциала за офшорна вятърна енергия в Черно море. Единодушното мнение беше, че следва да се създаде регулаторна рамка, която да намали административната и регулаторна тежест за инвеститорите и да осигури конкурентна среда за бъдещето развитие на сектора.

Кръгла маса: „Черноморска коалиция за възобновяема енергия: стратегическо партньорство за енергийна и климатична сигурност“, 13 юни 2023 г., София
(Л-Д): Кристина Симиоли, ръководител на програма „Офшорна енергия и природа“ към германския институт за ВЕИ инициативи, Мориц Зайлер, ръководител на икономическия отдел на посолството на Германия в България, Мартин Владимиров, директор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията, Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и д-р Мария Трифонова, научен сътрудник, Център за изследване на демокрацията
(Л-Д): Мартин Владимиров, директор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията, Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и д-р Мария Трифонова, научен сътрудник, Център за изследване на демокрацията
Кристина Симиоли, ръководител на програма „Офшорна енергия и природа“ към германския институт за ВЕИ инициативи
(Л-Д): Ливиу Гаврила, вицепрезидент на Асоциацията за вятърна енергия на Румъния и Вели Билгихан Яшакан, вицепрезидент на турската Федерация за офшорна енергия в Черно море

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.