Skip to main content

Битова престъпност и усещане за несигурност в малките населени места: Пещера и регионът

Online

През октомври 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията ще проведе серия от четири публични събития на тема „Битова престъпност и доверие в полицията“ с участието на експерти от МВР, органите на местното самоуправление в различни региони на страната и граждански организации, работещи в сферата на защитата правата на жертвите на престъпления.

Първото събитие се проведе на 6 октомври 2021 г. и бе посветено на проблемите по темата в столицата София, а второто – на 13 октомври с фокус Бургас.

Третото събитие се състоя на 20 октомври 2021 г. под надслов Битова престъпност и усещане за несигурност в малките населени места, като имаше за цел да разгледа криминогенната обстановка в община Пещера и региона. Сред въпросите, обсъдени по време на дискусията, бяха значителните разлики в усещането за сигурност на гражданите и нивата на регистрираната от полицията престъпност, както и причините за ниското доверие в работата на отговорните институции. Разгледани бяха и предложенията на експертите от Центъра, свързани с подобряване на средата на сигурност и междуинституционалното сътрудничество, механизмите за превенция на престъпността и постигането на позитивна промяна в нагласите на гражданите.

Това събитие е проведено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, и представя гледната точка на участниците, които единствени носят отговорност за своите изказвания. Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България не отговарят за начина, по който може да бъде използвана представената по време на събитието информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.