Skip to main content

Антикорупция и национална сигурност

София
Участници

Руската агресия в Украйна и разрастването на хибридните заплахи от страна на авторитарните режими по света насочиха вниманието на демократичната общност към влиянието на стратегическата корупция и завладяването на държавата върху националната сигурност. Демократичните реформи и доброто управление по целия свят са в застой поради срастването на олигархичните мрежи с държавата, което поражда недоверие към институциите, политически брожения, неравенство и бедност. Югоизточна Европа остава един от най-уязвимите региони в това отношение. С цел укрепване на демократичната устойчивост и засилен отпор срещу корупцията, Европейският съюз и САЩ се стремят да подпомогнат икономическата сигурност и демократичното управление в региона.

В рамките на антикорупционната кохорта на Срещата на върха за демокрация, на 21 март 2023 г. Центърът за изследване на демокрацията, заедно с  Министерството на правосъдието, Базелския институт за управление и Фондация Фридрих Еберт, организира еднодневен форум в София, който предостави възможност за обмен на идеи между представители на управлението и неправителствения сектор от Югоизточна Европа, както и международни партньори. Участниците представиха постиженията на правителствата от региона през Годината на действие след предишната Среща на върха и приеха Програма за действие в областта на антикорупцията.

„Антикорупция и национална сигурност“, 21 март 2023 г., София
(Л-Д): Рене Трайкова, ръководител на екипа за България, Базелски институт за управление; Марко Ковач, министър на правосъдието на Република Черна гора; Мая Попович, министър на правосъдието на Република Сърбия; Шанти Калатил, бивш заместник-помощник на президента и координатор по въпросите на демокрацията и правата на човека, Съвет за национална сигурност на САЩ; Пол Масаро, старши политически съветник по въпросите на борбата с корупцията и санкциите, САЩ, Комисия за сигурност и сътрудничество в Европа; Крум Зарков, министър на правосъдието на Република България; Румен Радев, президент на Република България; Андреа Бруйлет-Родригес, заместник-ръководител на дипломатическата мисия, Посолство на САЩ в България; Десислава Гоцкова, ръководител на секретариата, Регионална антикорупционна инициатива; посланик Симон ван дер Бург, Посолство на Кралство Нидерландия в България; Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията и Жак Папаро, постоянен представител, Фондация „Фридрих Еберт“
(Л-Д): Румен Радев, президент на Република България; Крум Зарков, министър на правосъдието на Република България; Андреа Бройлет-Родригес, заместник-ръководител на дипломатическата мисия, Посолство на САЩ в България; посланик Симон ван дер Бург, Посолство на Кралство Нидерландия в България; Жак Папаро, постоянен представител, Фондация „Фридрих Еберт“ и Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията, координатор на SELDI по въпросите на знанието и връзките с обществеността
(Л-Д): Андреа Бруйлет-Родригес, заместник-ръководител на дипломатическата мисия, Посолство на САЩ в България; Крум Зарков, министър на правосъдието на Република България; Румен Радев, президент на Република България; посланик Симон ван дер Бург, Посолство на Кралство Нидерландия в България; Жак Папаро, постоянен представител, Фондация „Фридрих Еберт“ и Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията
Шанти Калатил, бивш заместник-помощник на президента и координатор по въпросите на демокрацията и правата на човека, Съвет за национална сигурност на САЩ (вляво), и Крум Зарков, министър на правосъдието на Република България

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.