Skip to main content

Правителствата в цяла Европа не съумяват да преследват ефективно корупцията по високите етажи на властта. Задачата за разбиване на сложните мрежи за завладяване на държавата се оказа голямо предизвикателство, както за държавите членки, така и страните кандидатки в Югоизточна Европа. В резултат на това регионът, а оттам и цяла Европа, е силно уязвим от чуждо зловредно влияние и икономическа принуда.

В стремежа си да обсъди механизмите за реформи и да подчертае съществуващите успешни антикорупционни усилия, които могат да послужат като модел, Центърът за изследване на демокрацията бе домакинг на форума "Антикорупция, демократична устойчивост и икономическа сигурност" в София на 9 ноември 2023 г. Съорганизаторите на форума д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията, и Сири Беате Бари, посланик на Норвегия, провокираха участниците със задачата да работят за намиране на решения и подчертаха необходимостта от прилагане на съществуващите политически ангажименти на практика. 

Участниците в дискусията подчертаха, че решението трябва да се търси не само в справедливо и ефективно правосъдие, но и чрез осъзнаване и културна промяна. Николай Денков, министър-председател на Република България, обърна внимание на огромната отговорност на избраните длъжностни лица да водят борба и да не си затварят очите пред разрушителните последици от завладяването на държавата.  

Лаура Кьовеши, европейски главен прокурор, призова правителствата в цяла Европа да изградят по-съгласувана стратегия и решимост. Според нея неспособността да се увеличи капацитетът и ефективните процедури за борба с корупцията възпрепятства усилията за спиране на незаконните финансови потоци. Тя забавя и процеса на замразяване и конфискуване на активи, принадлежащи на участници, санкционирани за корупция, незаконно обогатяване, пране на пари и организирана престъпност.

Акценти в дискусията

Лаура Кьовеши, Европейски главен прокурор 
„Корупцията е въпрос на живот и смърт. И нашите украински приятели са разбрали това още преди години.“ ... „Няма два свята, които да разделят организираната престъпност и престъпността на белите якички. Организираната престъпност не може да съществува без финансова подкрепа.“... „Не можем да разполагаме с неограничени средства за прокурорите. Нашата стратегия трябва да бъде да редуцираме техния икономически капацитет.“

Николай Денков, министър-председател на Република България
„Сигурността, във всичките ѝ измерения, не може да бъде постигната, без да се справим с разяждащото влияние на корупцията и завладяването на държавата. Наш дълг е да се борим с корупцията във всичките ѝ форми и да насърчаваме среда на почтеност и отчетност.“

д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията 
„Aнтикорупционни резултати и изграждане на устойчиви демократични институции може да стане само по един начин – публично-частно партньорство, чрез изграждане на коалиции – национални и регионални. Няма друга социална технология за това.“

Сири Беате Бари, посланик на Кралство Норвегия 
„За съжаление, корупцията е тема, която никога не излиза от мода. Такава, която идва в различни форми и проявления и която може да повлияе на всеки аспект на обществото. Изграждането на доверие е свързано с изграждането на демокрация.“

Сири Беате Бари, посланик на Норвегия за Румъния, България и Молдова

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.