Skip to main content

Регистър на сигналите за нарушения: Разработване на уредбата

Центърът за изследване на демокрацията, заедно с други неправителствени организации и отделни експерти, участва в работна група към Министерството на правосъдието, която допринесе за изготвянето на първоначален Проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. След приемането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения(ЗЗЛПСПОИН) от парламента на 27 януари 2023 г., Центърът подпомага неговото прилагане, като предоставя съвети и експертни мнения при разработването на подзаконови актове и другите подготвителни стъпки, предприети от Комисията за защита на личните данни, определена да бъде централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на сигнализиращите лица.

Проектът на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни е публикуван на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 06.07.2023 г.

Настоящото становище, изготвено от Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и Българския институт за правни инициативи, е част от процедурата по общественото обсъждане.

Пълен текст на становището (Adobe PDF)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.