Skip to main content

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Центърът за изследване на демокрацията, заедно с други неправителствени организации и отделни изявени експерти, участва в работна група в Министерството на правосъдието, която допринесе за изготвянето на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Законопроектът има за цел да повиши ефективността на наказателното производство и да вземе предвид препоръките на европейските партньори, както и мерките, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Конкретните предложения включват въвеждане на съдебен контрол върху решението за отказ от образуване на наказателно производство, подобряване на разпоредбите относно отмяната от прокурора на решението за прекратяване на наказателното производство и др. С измененията се установява механизъм за наказателна отговорност на главния прокурор, мерки за ограничаване на фактическата му власт и за повишаване на отговорността му по отношение на наказателното преследване на корупционни престъпления.

Законопроектът е публикуван на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 05.12.2022 г. 

Настоящото становище, изготвено от Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и Българския институт за правни инициативи, е част от процедурата по обществено обсъждане.
 

Пълен текст на становището (Adobe PDF, 703 KB)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.