Skip to main content

За ревизирания Национален план за възстановяване и устойчивост

Ревизираният План за възстановяване и устойчивост е стъпка напред в правилната посока. Планът има по-добра обща макроикономическа обосновка. Засилен е фокусът върху иновациите и енергийния преход, с допълнителен акцент върху възобновяемите енергийни източници. Подобрена е вътрешната кохезия на документа и връзките му с националните и европейски политики. Отстранени са някои несвойствени и нецелесъобразни проектни предложение за нова инфраструктура. Въпреки това, стратегическият документ повтаря много от управленските дефицити, които спъват нисковъглеродния преход на страната. За енергийните и климатични политики на България е необходима много по-ясна дългосрочна визия за налагане на ключови реформи, свързани с излизането от въглищната и газовата енергетика, и мерки за възстановяването върховенството на закона. Българското правителство трябва да положи допълнителни усилия за подобряване на Плана, така че той да стане ефективен инструмент за догонването на останалите европейски страни в процеса на икономическа трансформация и преход към нулево въглеродно бъдеще. Въпреки положителните стъпки за подобряване на инвестиционната среда за ВЕИ, има голям риск Планът в този си вид да не бъде одобрен от Европейската комисия поради неразрешените противоречия между дългосрочната енергийна и климатична стратегия на ЕС и тази на България.

Пълен текст на Становището (Adobe PDF, 907 KB)

Зеленият пакт и енергетиката  - Mediapool.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.