Skip to main content

Проучване на нови технологии за по-добра интеграция

Проектът „Услуги за мигранти, подпомогнати от ИКТ“ (MIICT) е създаден с идеята да проектира, разработи и внедри инструменти, които отговарят на предизвикателствата пред интеграцията на мигранти. С оглед осъществяването на тази идея, проектът си поставя за цел да създаде подобрени електронни услуги съвместно с мигранти, бежанци, публични органи, неправителствени организации и други заинтересовани лица. Включването на крайните потребители в центъра на този подход отговаря на потребността използваните от публичните власти интерфейси да се подобрят и индивидуализират с цел усъвършенстване на предоставянето на услуги на мигранти и бежанци.

ЦЕЛИ

ДА ЗАДЪЛБОЧИ разбирането от страна на обществото относно факторите, които влияят върху възможностите на бежанците и мигрантите за достъп до ключови обществени услуги

ДА ВЪВЕДЕ доказана консолидирана методология за съвместно проектиране на ИКТ за трансформация на услугите в публичния сектор

ДА ДОПРИНЕСЕ за съвместно проектиране на ИКТ за подпомагане интеграцията на бежанци и мигранти чрез предоставяне на достъп до ключови обществени услуги

ДА РАЗРАБОТИ адаптивна рамка за интегриране на нови ИКТ в съществуващи обществени услуги

ДА СПОМОГНЕ за интеграцията на мигранти чрез предоставяне на инструмент за напасване на работните им профили с реални нужди на пазара на труда въз основа на техните специфични умения и образование

ДА ИНТЕГРИРА, демонстрира и тества редица съвместно разработени ИКТ, които предоставят достъп до обществени услуги и улесняват интеграцията на бежанци и мигранти


Информация за проекта
Съобщение за медиите 
Policy Whitepaper

Ръководството за включване MIICT

 

БЮЛЕТИН

POLICY BRIEFS

 

Проектът е финансиран от Програмата за координация, изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз съгласно договор № 822380

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.