Skip to main content

Конкурс за лого на проекта "ARISA: Оценка на риска от изолация на заподозрени и обвиняеми"

Обща информация

Въпреки задължението на разследващите органи да спазват стриктно презумпцията за невинност, обвинените в престъпления са подложени на определени ограничения по време на разследването, повечето от които засягат личната и социалната им среда. Тези ограничения имат различна цел: улесняват разследването (изземване на доказателства), предпазват от укриване или извършване на ново престъпление, защитават жертвите (ограничителна заповед) и т.н. Освен това, много често в хода на разследването информацията за обвиняемите и подсъдимите се изпраща на медиите или по друг начин става публично достояние, което допълнително засяга личния живот на тези хора. Всичко това може да доведе до негативни последици за тях: те могат да загубят работата си, да намалеят техните доходи или да се увеличат разходите им, да бъдат лишени от определени социални придобивки, да пострадат отношенията им с близки и роднини т.н.

Проектът ARISA има за цел да изследва как най-често процесът засяга личния и социалния живот на заподозрените и обвиняемите и как компетентните органи могат да предвидят, оценят и ограничат тези негативни последици.

Цел на конкурса

Целта на конкурса е да бъде изработено лого на проекта. Логото ще бъде основен компонент на визуалната идентичност на проекта и ще се присъства върху всички продукти от проекта, включително уебсайт, електронни бюлетини и печатни публикации.

Формат на конкурса

От всички получени предложения само едно ще бъде избрано за лого на проекта. Предложенията ще бъдат оценени и класирани от комисия, включваща представители на всички организации, участващи в изпълнението на проекта. Авторът на предложението, класирано на първо място, ще бъде поканен да сключи договор за прехвърляне на изключителните права за използване на логото в полза на консорциума, изпълняващ проекта. Преди сключване на договора авторът на избраното предложения трябва да представи декларация удостоверяваща автентичността и авторството на логото.

Награди

Авторът на предложението, класирано на първо място, ще получи награда от 300 (триста) евро. Авторите на предложенията, класирани на второ и на трето място, ще получат поощрителни награди от по 100 (сто) евро.

Как да участвате

В конкурса могат да участват:
• Физически лица, които са граждани на или пребивават в държава-членка на ЕС или държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и които са навършили 18 години;
• Юридически лица, които са установени или регистрирани в държава-членка на ЕС или държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Кандидатите не трябва да бъдат в договорни взаимоотношения с която и да е от организациите, участващи в консорциума за изпълнение на проекта, към момента на подаване на предложението.

Предложенията трябва да отговаря на следните критерии:
• Логото трябва да съдържа краткото наименование на проекта “ARISA”, изписано на английски език. Включването на пълното име на проекта "Assessing the Risk of Isolation of Suspects and Accused" е допустимо, но не е задължително.
• По отношение на цветовете на логото няма задължителни изисквания. Въпреки това, кандидатите трябва да имат предвид, че както цветният вариант, така и черно-белият вариант на логото ще бъдат разгледани в процеса на оценяване на предложенията.
• Кандидатите могат да представят едно и също лого в различни цветове. В този случай всички цветови варианти ще се считат за едно предложение.
• Предложенията трябва да бъдат подадени по електронен път, като файловете трябва да бъдат във векторен PDF формат. Кандидатите се насърчават да изпращат своите предложения по електронна поща. В този случай всеки файл не трябва да е по-голям от 10 MB, а общият размер на съобщението заедно с прикачените файлове не трябва да надвишава 25 MB. Файлове, които надхвърлят този размер, могат да бъдат изпратени чрез платформа за споделяне на файлове, но организаторът на конкурса не носи отговорност, ако не успее да осъществи достъп до така изпратените предложения.
• Всеки кандидат може да подаде до 5 (пет) различни предложения. Независимо от броя на подадените предложения, един кандидат може да получи само една от предвидените награди.

Предложенията трябва да бъдат изпратени в цветен и черно-бял вариант на следния електронен адрес: [email protected]. Всеки кандидат трябва да включи в съобщението пълното си име, адрес, телефонен номер и адрес за електронна поща за по-нататъшна кореспонденция (ако е различен от адреса, използван за подаване на предложението).

Срокове

Крайният срок за изпращане на предложенията е 29 септември 2017 г., 19:00 ч. българско време. Предложения, подадени след крайния срок, не се приемат. Потвърждение за получаване на предложението ще бъде изпратено на всеки кандидат не по-късно от 24 часа след получаването му. Кандидатите, които не са получили потвърждение в рамките на 24 часа, се насърчават да се свържат с организаторите.

Крайният срок за оценка на предложенията е 13 октомври 2017 г. Всеки кандидат ще бъде информиран за резултатите от конкурса по електронна поща не по-късно от 20 октомври 2017 г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.