Skip to main content

Незаконната търговия с тютюневи изделия и Балканският маршрут: преодоляване на институционалните слабости и корупцията

Блог пост от

Центърът за изследване на демокрацията стартира инициативата „Незаконната търговия с тютюневи изделия и балканският маршрут: преодоляване на институционалните слабости и корупцията”.

Балканският маршрут открай време е ключов за редица незаконни потоци – от наркотици и оръжие до трафик на хора. След 2000 г. Гърция се превръща в една от основните входни и разпределителни точки на международната контрабанда на цигари и по-точно на т.нар. „illicit white”. След внасянето им в Гърция въпросните „illicit white” обикновено са трафикирани към Италия и Западна Европа или през България и Румъния към централно-европейските пазари. В резултат на това през годините възниква една устойчива и трудна за елиминиране трансгранична престъпна инфраструктура. Същевременно българската организирана престъпност е деен участник в разполагането и оперирането на незаконни фабрики за производство на фалшиви цигари в редица страни от ЕС. На фона на това България, Гърция, Италия и Румъния продължават да са в дъното на класациите за нива на възприятията за корупция сред населението съгласно ежегодните оценки на организации като Световната банка и Асоциация Транспарънси Интернешънал.

Настоящата инициатива си поставя три основни цели: 1) да очертае институционалните слабости, които пречат на ефективната борба с незаконната търговия с тютюневи изделия и предложи метод за оценка на ефективността на институциите в борбата с тези престъпни дейности на регионално ниво; 2) да изследва ролята на корупцията като фактор, който улеснява незаконната търговия с тютюневи изделия, както и да предложи метод за оценка на риска от корупция на регионално ниво; 3) да отстоява по-ефективни и обективно обосновани законодателни и политически мерки, както и да упражни обществен натиск върху институциите в България, Гърция, Италия и Румъния да увеличат усилията си за борба с организираната престъпност и свързаната с нея корупция в контекста на незаконната търговия с тютюневи изделия.

Изследването Незаконната търговия с тютюневи изделия и Балканският маршрут: преодоляване на институционалните слабости и корупцията се координира от Центъра за изследване на демокрацията и е сред избраните 32 проекта от общо над 200 предложени, които ще получат подкрепа от PMI IMPACT – световна инициатива за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления. Изследователският екип включва експерти от България (Център за изследване на демокрацията), Италия (Intellegit), Румъния (SCE), както и трима независими изследователи от Гърция. В следващите две години в рамките на проекта ще бъдат изработени инструменти за оценка на ефективността на институциите и риска от корупция сред правоохранителните органи и приходните институции в борбата им с незаконната търговия с тютюневи изделия.

За контакт:
Атанас Русев
Старши анализатор
Програма Сигурност, Център за изследване на демокрацията
Тел.: +359 2 971 3000
atanas.rusev-at-csd.bg 
www.csd.bg 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.